مسائل زیرساختی اجتماعی_اقتصادی خلیج‌فارس در دو سده اخیر/۹ اردیبهشت ماه /۴۰۲

تعداد بازدید:۴۱۹
مسائل زیرساختی اجتماعی_اقتصادی خلیج‌فارس در دو سده اخیر فرصت‌ها و تهدیدها سخنران‌ها: سیدعلی موجانی پرویز باورصاد الهام ملک‌زاده صفورا برومند یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۴۰۲
مسائل زیرساختی اجتماعی_اقتصادی خلیج‌فارس در دو سده اخیر/۹ اردیبهشت ماه /۴۰۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :