نشست «زوال اندیشه سیاسی در ایران»/ حسن محدثی، قاسم پور حسن، محمد علی مرادی، محمد سالار کسرایی، مهدی بنایی، سید جواد میری/ ۱۳-۰۲-۱۳۹۶

تعداد بازدید:۱۹۵۰
نشست «زوال اندیشه سیاسی در ایران»/ حسن محدثی، قاسم پور حسن،  محمد علی مرادی، محمد سالار کسرایی، مهدی بنایی، سید جواد میری/ ۱۳-۰۲-۱۳۹۶


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :