تفکر و پژوهش به مدرسه میرود/دکتر ناجی، آقای صفایی مقدم، دکتر قائدی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر شیخ رضایی، آقای کریمی/۱۸-۰۷-۹۱/صوتی

تعداد بازدید:۲۴۴۵
تفکر و پژوهش به مدرسه میرود/دکتر ناجی، آقای صفایی مقدم، دکتر قائدی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر شیخ رضایی، آقای کریمی/۱۸-۰۷-۹۱/صوتی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: پژوهشگاه ihcs research center پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نظر شما :