روح الله کریمی

تعداد بازدید:۱۲۶۶۳

  رزومه در سیماپ 
   

 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

عضو هیات علمی گروه فکرپروری و فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی, الهیات- فقه و مبانی اصول, علوم اسلامی رضوی, 1381
 • کارشناسی, الهیات- فلسفه و کلام اسلامی, علوم اسلامی رضوی, 1381
 • کارشناسی ارشد, فلسفه, دانشگاه تهران, 1385
 • دکتری تخصصی, فلسفه, دانشگاه تهران, 1392

مقالات چاپ‌شده در نشریات ادواری

 • روح‌الله کریمی. "آیا فلسفه برای کودکان به نسبی‌گرایی می‌انجامد؟." دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک.
 • تجلی نیا، امیر و روح‌الله کریمی. "بررسی و تأثیر اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان در کاهش و مهار خشم دانش‌آموزان پسر پایۀ اول مقطع متوسطۀ شهر تهران." دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک.
 • روح‌الله کریمی. "«نیچه» هایدگر." فصلنامه علمی تخصصی نقد کتاب کلام فلسفه عرفان .
 • روح‌الله کریمی. "نقدی بر آموزش تفکرمحور در نظام رسمی آموزش در ایران." ماهنامه علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت.
 • روح‌الله کریمی. "کاستی های کتاب های درسی «تفکر و پژوهش» و «تفکر و سبک زندگی»." فصلنامه علمی تخصصی نقد کتاب اخلاق علوم تربیتی و روان شناسی.
 • روح‌الله کریمی. "بررسی مبانی نظری تربیت اخلاقی در حلقۀ کندوکاو اخلاقی." دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت.
 • روح‌الله کریمی. "بازگشت جاودان به مثابۀ ژرف‌ترین اندیشۀ چنین گفت زرتشت." دو فصلنامه علمی پژوهشی غرب شناسی بنیادی.
 • روح‌الله کریمی. "«حلقه کندوکاو اخلاقی»، رویکردی نوین در تربیت اخلاقی." دو فصلنامه علمی پژوهشی تفکر و کودک.
 • روح‌الله کریمی. "انتقادات نیچه به علم جدید." دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم.
 • روح‌الله کریمی. "چرا بچه ها تلویزیون را بیشتر از کتاب دوست دارند؟." ماهنامه فرهنگ امروز.
 • روح‌الله کریمی. "تحلیل وجود کانتی از منظر حکمت متعالیه." فصلنامه علمی پژوهشی حکمت معاصر.
 • روح‌الله کریمی. "اخلاق ناصری و نسبت آن با اخلاق نیکوماخوس در تربیت اخلاقی." فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی.
 • روح‌الله کریمی. "بررسی و تحلیل اعتراض «تلقینی بودن» حلقۀ کندوکاو اخلاقی." دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت.
 • روح‌الله کریمی. "تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس." دو فصلنامه علمی پژوهشی جاویدان خرد.
 • روح‌الله کریمی. "نقدی بر تفسیر خواجه نصیرالدین طوسی از کسب عادت ارسطویی." دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم تربیتی.
 • روح‌الله کریمی. "یادگیری کندوکاومحور؛ الگویی برای ارتقای علوم انسانی در آموزش عالی ایران." فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

فعالیت‌های اجرایی

 • سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کاربردی اخلاق، مدیر گروه، 1397/01/29
 • سرپرست تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه، مدیر پژوهشگاه، 1398/05/23

مقاله‌های ارائه‌شده در همایش‌ها

 • کریمی روح‌الله، 1391/06/31، تحول در علوم انسانی با استفاده از الگوی اجتماع پژوهشی، سوم، 437
 • کریمی روح‌الله، جمشیدی راضیه، محمودزاده مریم، 1397/12/06، تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر «ذهنیت» کارآفرین، 1، 587-597

مقاله‌های دانشنامه‌ای

 • کریمی روح‌الله، ارسطو، گواهی چاپ، گواهی چاپ

طرح‌های در حال اجرا

کتاب‌های تالیفی

 • روح‌الله کریمی. حلقۀ کندوکاو اخلاقی: تربیت اخلاقی در برنامۀ فلسفه برای کودکان.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1394.
 • روح‌الله کریمی. گفت‌وگوهای فلسفی در کلاس درس: از پنج منظر، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1399.

طرح‌های پایان‌یافته

 • پژوهش و تدوین راهنمای آموزش اخلاق به کودکان و نوجوانان.
 • تهیه و تدوین مجموعه کتب آموزشی(12 درسنامه) جهت تربیت مربیان برنامه«فلسفه برای کودکان.
 • تربیت اخلاقی در برنامه فلسفه برای کودکان (با تأکید بر آرائ لیپمن و اسپرود) و مقایسه آن با تربیت اخلاقی در حکمت اسلامی (با تأکید بر آراء خواجه نصیر).
 • تحلیل و ظرفیت سنجی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت.
 • بررسی رویکردها و راهبردهای پیشبرد حلقۀ کندوکاو.

کتاب‌های ترجمه‌شده

 • روح‌الله کریمی. غایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقی (راهنمای مربی برای داستان لیزا و لیلا).تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1394.
 • تالیف ایزابل میلون و اسکار برنی‌فیه، ترجمه کریمی، روح‌الله و مهرنوش هدایتی. فلسفیدن با ملانصرالدین.تهران:حکمت سینا،1395.
 • تالیف مل لیسستر و دنیس تیلور، ترجمه کریمی، روح‌الله و فائزه رودی. تفکر نقادانه برای کودکان: رشد مهارت‌های فکرورزی در پیش دبستان و دبستان.تهران:نشر کرگدن،1397.

ویراستاری کتاب

 • تالیف متیو لیپمن، ترجمه یحیی قائدی و اسفندیار تیموری، پیکسی، ویراستار روح‌الله کریمی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.
 • تالیف متیو لیپمن، آن مارگارت شارپ، فردریک اسکانیان، ترجمه زهیر باقری نوع‌پرست، فلسفه در کلاس درس، ویراستار روح‌الله کریمی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.

داور

 • هشتمین و نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی
 • جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های برتر علوم انسانی در حوزه تولید و اشتغال
 • مجلات علمی-پژوهشی تفکر و کودک، غرب‌شناسی بنیادی، علوم تربیتی، مجله فلسفه دانشگاه تهران و...

راهنمایی و مشاوره

راهنمایی رساله دکتری آقای حمزه عقدکی، رساله: نوآوری های ملاصدرا در نفس شناسی و نقش آن در تعلیم و تربیت متعالیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398.

راهنمایی رساله دکتری خانم مریم فرقانی، عنوان: واکاوی تحلیلی-انتقادی رویکردهای سنتی و مدرن در تربیت اخلاقی و ارائه الگوی کاربردی برای دانشآموزان متوسطه اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در حال انجام.

راهنمایی رساله دکتری خانم پرشنک سیفی، عنوان: درآمدی به فلسفه تعلیم و تربیت زنانه‌نگر با تأکید بر رویکرد مراقبتی نل نادینگر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، در حال انجام.

مشاور رساله دکتری خانم شب‌بو حق‌گو، عنوان: بررسی اندیشه های تربیتی«وایتهد»در«فلسفه پویش»جهت ارائه الگویی ازآموزش ویادگیری «تفکر محور» بانظر به برنامه فلسفه برای کودکان« لیپمن»، دانشگاه تهران، در حال انجام.

راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه ملکیان، عنوان بررسی نقش تخیل اخلاقی در تربیت اخلاقی کودکان. دانشگاه قم. 1398.

رتبه‌ها و جوایز:

رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه تهران در رشته فلسفه، گرایش فلسفه عصر جدید، 1387.

رتبه اول آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در رشته فلسفه، 1387.

رتبه چهارم آزمون کارشناسی ارشد، رشته فلسفه، 1381.

رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، رشته فلسفه، 1381.

پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در 1393، 1394، 1395.

استاد و دورۀ برگزیده در دوره‌های آموزشی برگذارشده توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، 1400.

کارگاه‌ها

 

فلسفه برای کودکان (تدریس کتاب فلسفه در کلاس درس)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

آموزه های تربیتی فلسفه برای کودکان برای والدین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

آشنایی با ژانر داستان های فبک و راهنمای آنها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

آشنایی با ویژگی‌ها و انیمیشن‌ها و بازی‌های مورد استفاده در برنامه فبک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

کارگاه فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

تفکر خلاق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی و تکمیلی اصفهان)

مهارت‌های تسهیلگری در حلقه کندوکاو فلسفی با کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

کتابخانه کودک و تفکر: اشنایی کتاب‌داران با حوزه کودک و فلسفه، کتابداران استان‌های تهران، البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، یزد.

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مخصوص مربیان موسسه کیانا)

دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان، مربیان و معلمان استان مازندران.

دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان، موسسه معراج اندیشه گل‌گهر، سیرجان.

دوره تربیت مربی فکرپروری و فلسفه برای کودکان، مربیان و معلمان مجتمع مدارس مفید.

دوره تربیت مربی و فلسفه برای کودکان، معلمان مجتمع آموزشی مصبح دانش.

دوره تربیت مربی فلسفه برای کودکان (فبک)، برای 1000 نفر از معلمان و اموزشگران مدارس سما سراسر کشور، موسسه رهش.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۴۰۰