فاطمه براتلو

تعداد بازدید:۱۰۰


مشخصات فردی
نام فاطمه
نام خانوادگی براتلو
مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Baratlou@ihcs.ac.ir
مدارک تحصیلی
 • لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دولتی(گرایش تشکیلات و روشها)
 • دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی(گرایش خط مشی گذاری)
مقاله ها
 • Analysis managerial model of socio-cultural security according to the identity elements in Iran, the eastern anthropologist, ISSN: 0012-8686, vol. 70, 2017.(Scopus index journal)
 • The relationship between social support and social security feeling for women Case study: female student of Islamic Azad University, Tehran South (MA), Biosciences Biotechnology Research Asia (an International Peer Reviewed Open Access Research Journal), December, 26, 2015, ISSN 09731245 .
 • Women Competencies; the 2nd International Colloquium on Business and management (ICBM 2008), Bangkok.
 • مقاله «امنیت فرهنگی » بر اساس عناصر هویت در ایران، مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات، بهار 1394.
 • مقاله بررسی تاثیر سیاستگذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان، ، مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1393.
 • مقاله بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ در معاونت صدا، مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394.
 • مقاله بررسی رابطه شکاف نسلی با میل به مصرف کالاهای فرهنگی میان نسل جوان با نسل بزرگسال ، مجله علمی- پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات، 1393
 • مقاله بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و انگیزش کارکنان صدا و سیما، مجله علمی تخصصی معاونت پژوهشی رسانه ملی، 1393.
 • مقاله تأثیر برنامه های فرهنگی و عقیدتی بر شادی و نشاط بانوان شاغل مطالعه موردی وزارت جهاد کشاورزی، مجله علمی-پژوهشی مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات،1393
 • مقاله تاثیر سیاست فرهنگی بر نابهنجاری های فرهنگی-اجتماعی تماشاگران در مجموعه های ورزشی شهر تهران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 27، بهار 1394.
 • مقاله تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر نگرش زنان نسبت به بدن در شهر تهران، جامعه‌پژوهی فرهنگی (علمی-پژوهشی) ، 1395.
 • مقاله راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعه دین بنیان، دو فصل نامه جستارهای سیاسی معاصر (علمی-پژوهشی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره اول، 1389.
 • یادداشت « فرهنگ و مسأله هویت»؛ مجموعه مقالات با عنوان همایون نامه؛ جلددوم، انتشارات نگارستان اندیشه، دی ماه 1395
 • یادداشت گفتمان اعتدال و طرح مسأله ی «مسأله یابی پیش از کنش های مدیریتی»، ویژه نامه ی دومین همایش ملی اعتدال، 1394.
 • مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در تفکر مدیریت استراتژیک فرهنگی کشور؛ مجموعه مقالات همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی)؛ 24 / 11 / 91؛ معاونت امور اجتماعی- فرهنگی شهرداری.
 • مقاله دسترسی بر «امر واقع» لاکانی در تبیین و قرائتی از رساله الطیر و واقعه عاشورا، هشتمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، 28 و 29 بهمن 1394، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.
کتاب
 • کتاب به صورت مجموعه مقالات، درآمدی بر نسبت میان تاریخ و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه نشر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست چاپ
نشست های علمی-پژوهشی
 • نشست علمی جستاری در فلسفه اجتماع در دیدگاه استاد مطهری، پژوهشکده علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان 1389
 • نشست علمی تبیین رویکردی نو در مفهوم شهروندی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1388
 • درآمدی اجمالی بر مفهوم "امنیت فرهنگی- اجتماعی" از مجموعه درس گفتارهایی با عنوان امنیت در نظام فرهنگی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه، خرداد 1391
فعالیت های پژوهشی
 • مجری طرح مساله تعهد در عاملان فعالِ حوزه علوم انسانی (مطالعه موردی: اعضا هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 1396.
 • مجری گفتمان های سیاست فرهنگی در ایران معاصر، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
 • مجری و نماینده پژوهشگاه در طرح مصوب ارائه الگوی مطلوب نظارت در یک نهاد نظارتی بر اساس مؤلفه های نظارت اثربخش (مورد پژوهی: سازمان بازرسی کل کشور)، به سفارش سازمان بازرسی کل کشور، 1391.
 • مجری در طرح مصوب بازخوانی انتقادی الگوهای تحلیل بحران هویت در ایران، (نقش خیال در هویتِ هویت: پیشنهاد و پردازش یک نظریه)، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 9-1388
 • همکار اصلی در طرح‌ تحقیقاتی تدوین سیاست‌های کلان نظارت همگانی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 87-1386
 • همکار اصلی در پروژه‌ تحقیقاتی تعیین چگونگی بررسی و آسیب‌شناسی دستگاههای فرهنگی کشور؛ دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، 86-1385
 • مجری در طرح ملی ارزیابی تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اداری، مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی ـ آموزشی سازمان بازرسی(طرح ملی) ، 84- 1383
 • همکار اصلی در طرح ملی ارزیابی خدمت‌رسانی دستگاههای اداری با تأکید بر پاسخگویی، مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی ـ آموزشی سازمان بازرسی (طرح ملی) ، 83- 1382
فعالیت های آموزشی
 • راهنمایی، مشاوره و داوری بیش از پنجاه عنوان پایان نامه و رساله
 • تدریس دروس مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، اصول سازماندهی، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت اسلامی، نظریه های فرهنگی جهان معاصر (کارشناسی ارشد و دکتری)، مسائل فرهنگی (کارشناسی ارشد و دکتری)، مبانی جامعه شناسی، اصول و روش تحقیق؛ دیپلماسی فرهنگی، روابط بین الملل فرهنگی، اصول و مبانی برنامه ریزی، اصول فلسفه و روش تعلیم و تربیت، ...
فعالیت های اجرایی
 • مشاور فرهنگی ریاست محترم کتابخانه ملی به مدت سه سال (تا 1395)
 • معاونت پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392-1394)
 • معاون سردبیری مجله علمی-پژوهشی سیاست پژوهی (1391-1392)
 • دبیر تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393-1398)
 • رییس کمیسیون پیشبرد برنامه راهبردی و رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی پژوهشگاه در مقاطع زمانی مختلف ...
 • عضویت در شورای اجتماعی-فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ عضویت در شورای راهبردی پژوهشگاه ...
 • عضویت در انجمن های مختلف علمی؛ عضویت در شوراهای مختلف سیاستگذاری همایش ملی مانند اعتدال و… ؛ ضویت در کمیته های مختلف علمی از جمله عضویت در اولین همایش بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه، آبان 1394.
 • عضو شورایعالی سیاستگذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی پژوهشگاه؛ کمیته علمی و کارگروه تخصصی مرتبط و ...

 

کلید واژه ها: فاطمه براتلو