فاطمه براتلو

تعداد بازدید:۱۷۲۶

  رزومه در سیماپ 
   

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 

 

دکتر فاطمه براتلو

استادیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛

گروه پژوهشی مدیریت؛ مدیر گروه

f.baratlou@ihcs.ac.ir

لیسانس و فوق لیسانس: مدیریت دولتی (گرایش تشکیلات و روشها)

 و اخذ درجه دکترای تخصصی در رشتة مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی (گرایش خط مشی گذاری)

 • چاپ کتاب/ مقاله
 1. کتاب پیش‌درآمدی بر مبانی و اصول حکمروایی اخلاقی تا پایان قرن ششم هجری (در فرایند چاپ)، 1400.
 2. کتاب نظریه و روش در مطالعات فرهنگی (ترجمه)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391.
 3. مقاله گرایش‌های موضوعی تولیدات علمی مرتبط با کووید 19 در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی: مقایسه ایران و کشورهای شاخص پنج قاره، پژوهش نامه علم سنجی، 1400. (علمی-پژوهشی)
 4. مقاله طراحی مدل جریان سازی در آموزش‌های زبان‌ خارجی: تغییر معادله سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نشریه تصمیم‌گیری و تحقیق در عملیات، 1400. (علمی-پژوهشی)
 5. مقاله تعهد در سازمان های دانش بنیان (مورد مطالعه: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، دانشگاه دامغان، اردیبهشت 1400.
 6. مقاله ارائة الگوی شناخت مفهوم شهروندی مبتنی بر «دوگانة حق و مسئولیت به مثابه مسألة شهروندی» (مطالعة موردی: سیاست های فرهنگیِ کشور)، نشریه مدیریت شهری، نوبت چاپ 1400. (علمی-پژوهشی)
 7. مقاله سنجش وضعیت شهروندی و نقش آن در نظم و امنیت اجتماعی؛ پژوهش نامه نظم و امنیت اجتماعی، 1399. (علمی-پژوهشی)
 8. مقاله اخلاقِ
 9. مقاله شهریاری در اندیشه و اندرز ایرانی ارائه شده برای مجموعه مقالات تکریم اساتید پیشکسوت مدیریت در جامعه ایرانی، 1399.
 10. مقاله سیاست های فرهنگی مطبوعات در عصر قاجار تا پیش از جنبش مشروطه، فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات، 1400. (علمی-پژوهشی)
 11. مقاله درآمدی بر نسبت میان تاریخ و مطالعات فرهنگی (مجموعه مقالات)، پژوهشگاه نشر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.
 12. مقاله دسترسی بر «امر واقع» لاکانی در تبیین و قرائتی از رساله الطیر و واقعه عاشورا، هشتمین همایش­ملی پژوهش­های زبان و ادبیات فارسی، 28 و 29 بهمن  1394، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.
 13. مقاله جایگاه امنیت اجتماعی در تفکر مدیریت استراتژیک فرهنگی کشور؛ مجموعه مقالات همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی)؛ 24 / 11 / 91؛ معاونت امور اجتماعی- فرهنگی شهرداری.
 14. مقاله اندازه گیری هویت‌های چندگانه، کتاب کنکاشی در هویت ایرانی (مجموعه مقالات)، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1389.
 15. مقاله «امنیت فرهنگی » مبتنی بر عناصر هویتی در ایران، مدیریت فرهنگی، دوره 8، 1 (پیاپی 23)، بهار 1393، صفحه 1-10. (علمی-پژوهشی)
 16. مقاله امنیت فرهنگ و راهبردهای کلان آن در حوزه مدیریت فرهنگی، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال سوم ، پاییز و زمستان 1391. (علمی-پژوهشی)
 17. مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، فصلنامه راهبرد،  شماره 44،  تابستان 1386. (علمی-پژوهشی)
 18. مقاله سازمان‌ها و هویت‌ها، مجله علمی -پژوهشی نامه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1384. (علمی-پژوهشی)
 19. مقاله هسته­های مشارکت : مدل تعالی یافته در مدیریت مشارکت پذیر. مجموعه مقالات همایش بین المللی مدیریت مشارکتی؛ همایش بین المللی مدیریت مشارکتی. دانشگاه تهران، 29 و 30 آذر، 1388.
 20. مقاله راهبردهای نظارت همگانی در مدیریت سیاسی جامعه دین بنیان، دو فصل نامه جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،شماره اول، 1389. (علمی-پژوهشی)
 21. مقاله بررسی تاثیر سیاستگذاری فرهنگی بر موسیقی محلی گیلان،  مدیریت فرهنگی، دوره 7، 4 (پیاپی 22)، زمستان 1392، صفحه 124-142. (علمی-پژوهشی)
 22. مقاله بررسی رابطه میان ویژگی های هنرمندان حاضر در حراج تهران با قیمت آثار ایشان در این رویداد از سالهای 1391 تا 1397؛ مدیریت فرهنگی، تابستان و پاییز 1398. (علمی-پژوهشی)
 23. مقاله برنامه های فرهنگی و نشاط (مطالعه موردی بانوان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)، مدیریت فرهنگی، دوره 8، 3 (پیاپی25)، پاییز 1393، صفحه 93-105. (علمی-پژوهشی)
 24. مقاله درآمدی بر سرمایه اجتماعی بر پایه عقلانیت دینی، نامه پژوهش فرهنگی ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششم، تابستان 1388. (علمی-پژوهشی)
 25. مقاله بررسی راهکارهای فرهنگی برای حفظ محیط زیست گیلان (از منظر صاحب نظران)، مدیریت فرهنگی، دوره 12، شماره 2 (پیاپی 40)، تابستان 1397، صفحه 81-102 . (علمی-پژوهشی)
 26. مقاله بررسی عوامل مؤثر در نگرش زنان عضو باشگاههای ورزشی منطقة پنج تهران به «مدیریت بدن»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-50. (علمی-پژوهشی)
 27. مقاله کارآفرینی فرهنگی، پیامهایی برای بومی‌سازی؛ اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره خرداد و تیر 1387.
 28. مقاله فعالیت های فرهنگی حوزه دفاع مقدس و سرمایه اجتماعی مخاطبان (مطالعه موردی: سلسله برنامه های شب خاطره)، چهارمین همایش و جشنواره ملی دوسالانه ارتقاء کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی، بهمن ماه 1396.
 29. مقاله بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و انگیزش در کارکنان صدا و سیما، مجله علمی تخصصی معاونت پژوهشی رسانه ملی، 1393.
 30. مقاله بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان شبکه رادیویی فرهنگ در معاونت صدا، مدیریت فرهنگی، دوره 9، شماره 1 (پیاپی27)، بهار 1394، صفحه 95-103. (علمی-پژوهشی)
 31. مقاله تأملی برکاربرد مدل مفهومی پاراسورامان جهت ارزیابی کیفیت خدمات دولتی: معرفی مدل، کاربردها و ملاحظات ؛ فصلنامه علمی ـ تخصصی ناب، پاییز 1385.
 32. مقاله اندازه‌گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فردا، 1382.
 33. مقاله ﺗﻌﯿﯿﻦ چگونگی بررسی و آسیب‌شناسی دستگاه‌های فرهنگی و رتبه‌بندی آنها، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، تهران،  آذر 1385.
 34. مقاله آسیب شناسی صنعت اسباب بازی به مثابه صنعتی در زیست بوم فرهنگی ما، ارائه به نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی. اسفند 1396.
 35. مقاله تاثیر عوامل فردی  بر نگرش زنان نسبت به بدن در شهر تهران، مدیریت فرهنگی، دوره 9، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 113-123. (علمی-پژوهشی)
 36. مقاله تاثیر سیاست فرهنگی بر نابهنجاری های فرهنگی-اجتماعی در مجموعه های ورزشی شهر تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 27، بهار 1394. (علمی-پژوهشی)
 37. مقاله بررسی رابطه شکاف نسلی بامیل به مصرف کالاهای فرهنگی میان نسل جوان با نسل بزرگسال ، مدیریت فرهنگی، دانشگاه علوم و تحقیقات، دوره 8، 4 (پیاپی 26)، زمستان 1393، صفحه 81-94. (علمی-پژوهشی)
 38. مقاله مبانی روشنفکری از دیدگاه امام خمینی؛ کتاب مؤلفه‌های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران (مجموعه مقالات)، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381.
 39. مقاله وحدت دین و سیاست در اندیشه حکومتی؛کتاب مؤلفه‌های اندیشه سیاسی امام خمینی (مجموعه مقالات)، تهران، نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379.
 40. یادداشت «فرهنگ و مسأله هویت»؛ مجموعه مقالات با عنوان همایون نامه؛ جلددوم،  انتشارات نگارستان اندیشه،  دی ماه  1395
 41. یادداشت سیاستگذاری فرهنگی و موسیقی‌های محلی، فصلنامه پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی فرهنگ گیلان، سال یازدهم، شماره 38 و 39 (دوره جدید)، پاییز و زمستان 1394.
 42. یادداشت گفتمان اعتدال و طرح مسأله­ی «مسأله­یابی پیش از کنش­های مدیریتی»،  ویژه­نامه­ی دومین همایش ملی اعتدال، 1394.

 1. Identifying Factors Affecting Organizational Commitment) Department General of Islamic Culture and Guidance of Tehran Province), the first international conference on new challenges and solutions in industrial engineering and management and accounting permit (ISC), 26 Tir 1399.
 2. Analysis managerial model of socio-cultural security according to the identity elements in Iran, the eastern anthropologist, ISSN: 0012-8686, vol. 70, 2017.(Scopus index journal)
 3. Educational Service Quality Assessment (Case Study: Postgraduates of Human Science and Cultural Studies Research Center; Tehran-Iran), 4th international symposium on economic theory policy and applications, 3-6 august 2009, Athens, Greece.
 4. kalimehzakaim, Debora&baratloo, Fateme.The relationship between social support and social security feeling for women Case study: female student of Islamic Azad University, Tehran South (MA), Biosciences Biotechnology Research Asia (an International Peer Reviewed Open Access Research Journal), December, 26, 2015, ISSN 09731245 .
 • فعالیت­ پژوهشی
 1. تحلیل گرایش¬های موضوعی تولیدات علمی کووید 19 در حوزه¬های علوم انسانی و اجتماعی: مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای شاخصِ تولید علم در پنج قاره، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399 .
 2. فراترکیب رساله‌های سه‌دهة اخیر با موضوع گردشگری (ارائه الگوی توسعه گردشگری همراه با توصیه های سیاستی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه)، طرح جامع اعتلا و ساماندهی علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1398.
 3.  ارزیابی عملکرد کانونهای سالمندی: نمونۀ موردی کانونهای جهان دیدگان شهر تهران، موسسه کار و تامین اجتماعی،  اسفندماه 1397.
 4.  بومی گزینی در شرکت ملی گاز، طرح کارفرمایی متعلق به شرکت ملی گازایران، 1397.
 5. تدوین برنامه دوم راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، (عضو تیم تدوین کنندگان)، 1397
 6.  مسأله تعهد در سازمانه های دانش بنیان (مطالعه موردی:  اعضا هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، 1395.
 7. تدوین برنامه اول راهبردی پژوهشگاه (1393-1398)/ (دبیر تدوین)، 1394.
 8. گفتمان های سیاست فرهنگی در ایران معاصر، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
 9.  ارائه الگوی مطلوب نظارت در یک نهاد نظارتی بر اساس مؤلفه های نظارت اثربخش (مورد پژوهی: سازمان بازرسی کل کشور)، به سفارش سازمان بازرسی کل کشور، 1391.
 10. بازخوانی انتقادی الگوهای تحلیل بحران هویت در ایران، (نقش خیال در هویتِ هویت: پیشنهاد و پردازش یک نظریه)، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 9-1388.
 11.  سیاست‌های کلان نظارت همگانی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 87-1386.
 12. تعیین چگونگی بررسی و آسیب‌شناسی دستگاههای فرهنگی کشور؛  دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی، 86-1385 .
 13.  ارزیابی تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اداری، مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی ـ آموزشی سازمان بازرسی(طرح ملی) ، 84- 1383
 14. ارزیابی خدمت‌رسانی دستگاههای اداری با تأکید بر پاسخگویی، مرکز تحقیقات و معاونت پژوهشی ـ آموزشی سازمان بازرسی (طرح ملی) ،  83- 1382 .

و:

 1. راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از 50 عنوان پایان نامه و رساله دکتری
 2. داوری مقالات، طرح ها و کتاب.
 3. شرکت در نشست‌ها و ارائة سخنرانی.
 4. برگزاری کارگاه و تدریس در مقاطع مختلف از کارشناسی تا دکتری در دانشگاهها.
 5. مدیر علمی و داور کرسی های نظریه پردازی، شورایعالی انقلاب فرهنگی.
 6. مشاورة نهادها و موسسات در سطوح مختلف.
 • فعالیت اجرایی
 1. مدیر گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از بهمن 1399 تا کنون؛
 2. عضو تیم علمی در تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1398-1403)؛
 3. مسوول راه اندازی پژوهشکده مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند 1396؛
 4. عضو شورای سیاستگذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی (از 1394 تا کنون)؛
 5. معاونت پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1392-1394) و (1397- 1399)؛
 6. معاون سردبیری مجله علمی-پژوهشی سیاست پژوهی (1391-1392)؛
 7. رییس کمیسیون پیشبرد برنامه راهبردی و  رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی پژوهشگاه در مقاطع زمانی مختلف ...؛
 8. عضویت در شورای اجتماعی-فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛
 9. دبیر تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393-1398)؛
 10. عضویت در انجمن های مختلف علمی؛ انجمن برنامه ریزی فرهنگی؛
 11. عضویت در شوراهای مختلف  سیاستگذاری همایش ملی مانند  اعتدال و ؛
 12. عضویت در کمیته­های مختلف علمی از جمله عضویت در اولین همایش بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه، آبان 1394؛
 13. عضویت در شورایعالی سیاستگذاری طرح جامع اعتلای علوم انسانی پژوهشگاه؛  کمیته علمی  و کارگروه تخصصی مرتبط و ...

کلید واژه ها: فاطمه براتلو

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۱