حمید سجادی

حمید سجادی

متولد: ۰۹/۰۳/۱۳۵۷

ایمیل:  hmd_sajadi@yahoo.com

 

تحصیلات

 • دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

رتبه دوم آزمون دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه: برنامه­های توسعه و انسجام ساختاری در جمهوری اسلامی ایران

دفاع از رساله با درجه عالی؛ ۱۹.۰۰

رساله دکتری؛ رساله برگزیده سال در کنگره پیشگامان پیشرفت در اردیبهشت ۱۳۹۳

رساله شایسته تقدیر بواسطه مقالات مستخرج شده، در کنفرانس الگوی پیشرفت اسلامی از میان ۹۰۰ رساله در اردیبهشت ۱۳۹۶

 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

رتبه اول و استعداد درخشان دوره کارشناسی ارشد با معدل کل ۵۳/۱۸

پایان نامه با درجه عالی؛ ۱۹.۵۰

پایان نامه: با موضوع نقد و بررسی نظریات توسعه

 • کارشناسی علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی

رتبه اول در تمام دوران کارشناسی با معدل کارشناسی ۱۸/۱۹

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی:

 1. حمید سجادی، بررسی مبانی نظریه گسست در جریان نواندیشی دینی (علمی_ پژوهشی) - دانش سیاسی، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۸۸، صص ۱۸۱-۲۱۳.
 2. حمید سجادی، بررسی تحولات ارزشی و هویتی بر امنیت ملی (علمی_ پژوهشی) مطالعات توسعه اجتماعی، سال سوم، شماره چهارم، ۱۳۹۰، صص ۷-۲۱.
 3. حمید سجادی، مفهوم سازی جریان­های نواندیشی دینی (علمی-پژوهشی) - پژوهشهای سیاست اسلامی، سال دوم، شماره پنجم، ۱۳۹۳ صص۱۳۳-۱۵۴. 
 4. حمید سجادی، چالش دولت توسعه­گرا در بسیج نیروهای تحصیلکرده (علمی-پژوهشی) مطالعات توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره اول، ۱۳۹۴، صص ۷-۲۰.
 5. حمید سجادی، آسیب شناسی امکان پذیری نظارت و کنترل در برنامه های توسعه ایران(علمی- پژوهشی) دانش سیاسی، سال دهم، شماره دوم، ۱۳۹۳، صص ۳۷-۶۱.
 6. فراترکیب نقاط ضعف و تسهیل­کننده­های برنامه­های توسعه ملی(علمی-پژوهشی)، فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دوره۳، شماره۱۰، تابستان۱۳۹۶، صفحات۱۱۱-۶۷.
 7. مدل سازی انسجام داینامیک در فرایند توسعه(علمی-پژوهشی)، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره۹، شماره۲، بهار۱۳۹۶، صفحات ۲۲-۷.
 8. حمید سجادی، وجوه فقهی نقش مردم در حکومت (علمی- پژوهشی)، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز ۱۳۹۶.
 9. حمید سجادی، بازخوانی اراء و اصول دموکراسی در فضای دینی (علمی-ترویجی) ارائه مقاله در سومین همایش ملی نظریه پردازی مردم سالاری دینی، ۱۳۹۴، صص ۳۵۴-۳۶۹.
 10. بررسی آراء فوکو؛ در دیرینه­شناسی و تبارشناسی (در مجله تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی) ۱۳۹۰

 

مقالات تحت داوری در مجلات علمی- پژوهشی:

 1. برنامه های توسعه ایران در آزمون تجارب موفق برنامه های توسعه، حمید سجادی، سیاستگذاری عمومی، فصلنامه علمی-پژوهشی، دانشگاه تهران
 2. ارزیابی کیفی الگوی مدیریت سازمان بهزیستی در کاهش آسیب های اجتماعی در پرتو مدل پارادایمی، حمید سجادی، فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی.

 

مقالات در نشریات بین المللی (ISI):

 

 1. Sajadi, H. & Sadeghizadeh, S. (۲۰۱۷). Poverty Alleviation through Empowerment with a Focus on Partnership: A Case Study of Iran. Asian Social Science, Vol. ۱۳, No. ۵, ۵۷-۶۷.

 

تالیف کتاب:

حمید سجادی (۱۳۹۵)، ساخت شکنی نظریات توسعه سیاسی از رویکرد پست مدرنیسم، تهران: حکمت کلمه.

 

ترجمه کتاب:

مترجم فصل «اسلام، تحول سیاسی و جهانی شدن» از کتاب اسلام و جهانی شدن، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۹۵.

 

نقد کتاب:

 1. نقد کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت، پژوهشکده مطالعات علوم انسانی، ۱۳۹۵
 2. نقد کتاب سیر تحول جنبش چپ در ایران و عوامل بحران دائمی آن (برای مرکز اسناد انقلاب) ۱۳۹۴
 3. نقد و بررسی آراء و اندیشه­های لیبرالیسم (در مجله تخصصی کتاب ماه علوم اجتماعی) ۱۳۸۹

 

پروژه های تحقیقاتی:

 1. همکار طرح پژوهشی ملی بررسی و نقد جریان های فکری و فرهنگی در ایران معاصر، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
 • نویسنده  جریان فن گرا (در سه حوزه توسعه، اقتصاد و اندیشه) در ایران معاصر، در ۲۵۰ صفحه
 • نویسنده جریان احیاگر تخصص گرا (در پنج حوزه فقه، سنت، اقتصاد اسلامی، اندیشه سیاسی و کلام اسلامی) در ایران معاصر، در ۶۵۰ صفحه
 1. نویسنده دو مقاله در پروژه ملی حکمت و فلسفه
 • واکاوی مولفه های کثرت­گرایی در فلسفه اسلامی
 • عرف در فلسفه اسلامی؛ شرع و حجیت عرف
 1. مجری طرح: تحلیل و ارزیابی عملکرد کمیته امداد امام (ره) برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 2. مجری طرح: تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 3. مجری طرح: تحلیل محتوای رسانه­ها در حوزه انتخابات ایران( پروژه برای پژوهشکده)
 4. همکار پروژه تحقیقاتی: بررسی چالشهای فرهنگ سیاسی ایران در عصر جهانی شدن برای مرکز ملی مطالعات جهانی شدن

 

کنفرانس های ملی و بین المللی:

الف. ملی:

 1. آسیب شناسی نظام برنامه­ریزی توسعه با رویکرد سیستمی، کنفرانس جهانی علوم انسانی، پذیرش و چاپ مقاله، اردیبهشت۱۳۹۶
 2. انسجام اجتماعی در برنامه های توسعه ارائه شده در هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت، ۱۳۹۴
 3. ساخت شکنی فراروایتهای توسعه، حمید سجادی، مرتضی باقیان، پذیرفته شده و ارائه حضوری در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۳، صص ۱-۲۳.
 4. قرائتی واسازانه از سیاست در گفتمان مدرنیته، کنفرانس جهانی علوم انسانی، پذیرش و چاپ مقاله، ۱۳۹۶
 5. مبانی نظری در جریان نواندیش دینی، ارائه در سومین همایش نواندیشی دینی، تهران، ۱۳۹۴
 6. موانع نظری نظریه پردازی دانش سیاسی در ایران(شرکت در همایش)

 

ب. بین­المللی:

 

 1. The Ignored Share of Victims of Terrorism from Human Rights, Virtual Presentation at the  International Conference on Social Sciences at Colombo, Sri Lanka on March ۲۵-۲۶, ۲۰۱۴.

Sajadi, H. (۲۰۱۴). The Ignored Share of Victims of Terrorism from Human Rights. In: Proceedings of the International Conference on Social Sciences, March ۲۰۱۴, (pp. ۲۶۳-۲۷۰).  Sri Lanka: The International Institute of Knowledge Management (TIIKM)

 1. Media in the Face of Terrorism (۲۰۱۴), accepted for presentation at the International Conference on Counter Terrorism and Human Security (ICCTHS), Zurich.
 2. Convergence and Divergence of Social Forces in the Egyptian Revolution, accepted for presentation at the ۱۲th Annual International Conference on Politics & International Affairs, ۱۶-۱۹ June ۲۰۱۴, Athens, Greece.
 3. Examining the Social and Psychological Degeneration Process in Cults, accepted for presentation at the ICSA (International Cultic Studies Association) Annual Conference, July ۳-۵, ۲۰۱۴, Washington, DC.
 4. Terrorism Indebted to Cult Structure, accepted for presentation at the ICSA (International Cultic Studies Association) Annual Conference, Washington, DC. July ۳-۵, ۲۰۱۴.

 

افتخارات کسب شده:

 • رتبه اول در تمام دوران کارشناسی با معدل کارشناسی ۱۸/۱۹
 • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد با معدل کل ۵۳/۱۸
 • رتبه دوم آزمون دکتری تخصصی جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران
 • رساله دکتری؛ رساله برگزیده سال در کنگره پیشگامان پیشرفت در اردیبهشت ۱۳۹۳
 • رساله شایسته تقدیر بواسطه مقالات مستخرج شده، در کنفرانس الگوی پیشرفت اسلامی از میان ۹۰۰ رساله در اردیبهشت ۱۳۹۶

 

 

سوابق تدریس:

 • مدرس دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی
 • فهم نظریه های سیاسی (کارشناسی ارشد)
 • زبان تخصصی ۱ (کارشناسی)
 • زبان تخصصی ۲ (کارشناسی)
 • اندیشه های سیاسی غرب در سه دوره قدیم، میانه و جدید (کارشناسی)

 

 • مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

داور علمی مجلات علمی-پژوهشی:

 • داور فصلنامه علمی پژوهشی دولت پژوهی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • داور پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داور مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران
 • داور مجله تخصصی موسسه آموزشی و پژوهشی آتن

 

گواهینامه ها و دوره های آموزشی:

 1. کارگاه سناریو نویسی (در علوم سیاسی)

انجمن علوم سیاسی و موسسه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، آذر ۱۳۹۵

 1. کارگاه مبانی آینده پژوهی در علوم سیاسی

انجمن علوم سیاسی و موسسه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شهریور ۱۳۹۵

 1. اصول و مبانی پژوهش های کمی

مرکز توسعه فرهنگی و آموزشی، دفتر امور فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه تهران

 1. آشنایی با اصول و مبانی پژوهش های کیفی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 1. مهارت های تدوین و نگارش پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی: ویژه گرایش های علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 1. آشنایی با نرم افزار تحلیلی داده های کیفی Nvivo

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 1. مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از نرم افزار Endnote

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 1. مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 1. کارگاه آموزشی تحلیل آماری با نرم افزار SPSS

موسسه آموزشی نوین، آبان ۹۵

 1. کارگاه آموزشی فراتحلیل با استفاده از نرم افزار   

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

          

مدارک و دوره زبان

 • مدرک زبان تافل عمومی،  دانشگاه تهران ۶۲.۵  از  ۱۰۰
 • گذراندن دوره تخصصی آمادگی آزمون آیلتس، مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۵

 

عضویت در مجامع علمی

 • پژوهشگر میهمان مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
 • پژوهشگر و کارشناس ممتاز مجمع تشخیص مصلحت نظام در کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • پژوهشگر انجمن ایرانی مطالعات جهان
 • عضو موسسه آموزشی و پژوهشی آتن، یونان

 

سوابق اجرائی

 • معاون دانشجویی و پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۶ تهران
 • رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی در مرکز تشکلهای شاهد و ایثارگر
 • مدیر عامل انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به مدت سه سال
 • عضو شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی واحد ۶ تهران
 • پژوهشگر در سه حوزه جریانهای دینی، توسعه و امنیت
 • دبیر علمی و اجرایی کنفرانس ها و نمایشگاه های متعدد علمی و فرهنگی