معرفی پژوهشکده

تاریخچه اجمالی شکل گیری پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه،  سابقه‌ای دیرینه دارد. از سال ۱۳۶۰ در قالب موسسۀ تحقیقاتی «علوم ارتباطی و توسعۀ ایران» و سپس،  با توجه به گسترش مطالعات اجتماعی، در سال ۱۳۷۲ این حوزۀ مطالعاتی به گروه علوم اجتماعی، مشتمل بر ۳ بخش «جامعه‌شناسی»، «بررسی مسایل اجتماعی و فرهنگی» ‌و «مطالعات توسعه» گسترش یافت.  درنهایت در سال ۱۳۹۲ اعضای هیات علمی پژوهشکدۀ مزبور در ۷ گروه پژوهشی شامل: گروه «جامعه‌شناسی تاریخی ایران»، گروه «مطالعات توسعه»، گروه «بررسی مسائل اجتماعی و روان‌شناختی ایران»، گروه «تمدن و اندیشۀ اسلامی»، گروه «جامعه‌شناسی نظری ـ فرهنگی»، گروه «مطالعات زنان» و گروه «جامعه و امنیت» توزیع شدند. درسال ۱۳۹۵ در بازسازی پژوهشکده مطالعات اجتماعی از ۷ گروه پیش‌گفته ۵ گروه فعال و ۲ گروه «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» و «تمدن و اندیشۀ اسلامی» پس از جذب اعضای هیئت علمی جدید، مجدداً به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی دارای ۱۸ عضو هیئت علمی (یک استاد، ۷ دانشیار و ۹استادیار)، ۳ پژوهشگر و ۷کارشناس پژوهشی است.

 

 

فعالیت‌های علمی- آموزشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی از سال تحصیلی ۱۳۹۲- ۱۳۹۱ تا کنون پنج دورۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ پژوهشگری علوم اجتماعی برگزار کرده و در مجموع شش نفر دانش آموخته و هفده دانشجوی مشغول تدوین پایان نامه دارد. در این دوره، پژوهشکده تلاش کرده است علاوه بر ارائۀ برنامۀ درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تربیت کارشناسان و محققان جوان با تکیه بر تحقیقات گستردۀ همکاران پژوهشکده در زمینۀ فرهنگ و جامعۀ ایران بپردازد. ازاین‌رو دانش‌آموختگان این پژوهشکده فرصت ممتازی برای درگیر شدن با جامعه و فرهنگ ایران داشته‌اند.

این پژوهشکده،  با توجه به رویکرد میان‌رشته‌ای و روش‌شناسی‌های متنوع موجود و با برخورداری از همکاری بهترین محققان و استادان علوم اجتماعی ایران، مرکز تحقیقاتی موثری در پژوهشگاه و همچنین آکادمی‌های علوم اجتماعی ایران به شمار می‌رود. این پژوهشکده به‌ویژه در سال‌های اخیر در هدایت و مدیریت پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح پژوهشگاه نقش داشته است.

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی دارای رویکردی میان‌رشته‌ای و طرح‌های تحقیقاتی اساتید پژوهشکده، عمدتاً با توجه به مسئله‌شناسی برگرفته از مسائل جامعه و فرهنگ ایران تدوین می‌شود. ازاین‌رو مجموعۀ مطالعات این پژوهشکده طیف وسیعی از مسائل جامعه و فرهنگ ایران معاصر را دربر دارد. مطالعات مذکور در حوزۀ مطالعات تجربی و نظری در خصوص شناسایی ایران معاصر می‌باشد و طیف گسترده‌ای را در زمینه‌های گوناگون: ریشه‌شناسی تطور هویت ایرانی از ایران باستان تا به امروز، تحلیل مدرنیته در ایران، تاریخ فرهنگی ایران مدرن، دانشنامۀ ایرانی امنیت، گفتمان‌های سیاست فرهنگی در ایران معاصر، ویژگی‌های نظام دیوان‌سالاری تاریخی ایران، تلقی از مفهوم عدالت و عقلانیت در نظریه‌های غربی، علوم  انسانی و اجتماعی در ایران: چالش‌ها و راهبردها، تبارشناسی جنسیت در سنت اسلامی، نقش همسری در زندگی مشترک، مشارکت اجتماعی زنان ایرانی در جبهۀ جنگ، تحلیل و نقادی مسئلۀ زن، مطالعات سبک زندگی در تهران، نگاه مطهری به توسعه در ایران، مطالعۀ اخلاق مراقبت، تطبیق دیدگاه‌های روان‌شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت با دیدگاه‌های بومی در ایران، بررسی آسیب‌های اجتماعی استفاده از تلفن همراه، اعتیاد، شناسایی آثار بازی‌های رایانه‌ای و بررسی آسیب‌های اجتماعی در اسناد بالادستی را دربر می‌گیرد. این مطالعات در راستای اهداف آکادمیک علوم اجتماعی و تقویت بنیادهای معرفتی تحقیقات تجربی از یک سو و بسط و اشاعه و فهم مفهومی از جامعه و فرهنگ ایران از سوی دیگر صورت می‌گیرد. این نوع مطالعات به صورت گزارش‌های تحقیقاتی، کتاب‌های تالیفی و ترجمه و مقالات انتشار می‌یابد. پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی طی تمام دورۀ حیات برای اشاعه دانش و گسترش بینش‌های نظری و تجربی برآمده از فعالیت‌های پژوهشی همکاران این پژوهشکده، مجموعۀ وسیعی از نشست‌ها، سخنرانی‌ها و همایش‌های گوناگون را در درون پژوهشگاه و بیرون آن و با همکاری انجمن‌های علمی و دانشگاهی و سازمان‌های مختلف برگزار کرده است. بخشی از این فعالیت‌ها در سایت پژوهشگاه در دسترس عموم قرار دارد.

 

رئیس پژوهشکده

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

رتبه

۱

ناهید

مؤید حکمت

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

دانشیار

 

 

گروه های پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی:

گروه پژوهشی جامعه‌شناسی نظری ـ فرهنگی، گروه پژوهشی مطالعات توسعه،گروه پژوهشی مطالعات زنان، گروه پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی و روان‌شناختی ایران، گروه پژوهشی جامعه و امنیت

 

 1. گروه پژوهشی جامعه‌شناسی نظری ـ فرهنگی

اعضای هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

رتبه

۱

محمدسالار

کسرایی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی (مدیر گروه)

جامعه‌شناسی سیاسی

دانشیار

۲

ناهید

مؤید حکمت

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

دانشیار

۳

سیدجواد

میری منیق

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی تطبیقی

دانشیار

۴

سید آیت‌اله

میرزایی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

استادیار

۵

سمیه سادات

شفیعی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

استادیار

 

 

 1. گروه پژوهشی مطالعات توسعه

اعضای هیأت علمی

ردیف

نام 

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

رتبه

۱

نعمت‌اله

فاضلی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی (مدیر گروه)

انسان‌شناسی

دانشیار

۲

سید حمید

تنکابنی

پژهشکده مطالعات اجتماعی

مدیریت

دانشیار

۳

فاطمه

براتلو

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

مدیریت فرهنگی

استادیار

۴

سمیه

توحیدلو

پژوهشکده مطالعات اجتماعی

جامعه شناسی توسعه

استادیار

 

 

 1. گروه پژوهشی مطالعات زنان

ساختار سازمانی:

اعضای هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

رتبه

۱

مریم

صانع‌پور

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی  (مدیر گروه)

فلسفه اسلامی

استادیار

۲

بهاره

نصیری

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

علوم ارتباطات اجتماعی

استادیار

۳

شکوه‌السادات

حسینی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

ادبیات تطبیقی عربی- فارسی

استادیار

۴

سیده زهرا

مبلغ

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

فلسفه

استادیار

 

پژوهشگر

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

۱

مریم

نصر اصفهانی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

فلسفه

 
 
 1. گروه پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی و روان‌شناختی ایران

اعضای هیات علمی

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

رتبه

۱

ژاسنت

صلیبی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی (مدیر گروه)

روان‌شناسی تربیتی

دانشیار

۲

سیدبیوک

محمدی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

جامعه‌شناسی

استاد تمام

۳

سیدمحمد

حسینی بهشتیان

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

روانشناسی

استادیار

۴

اشرف

بروجردی

پژوهشکدۀ مطالعات اجتماعی

الهیات و معارف اسلامی

استادیار

 

 

 1. گروه پژوهشی جامعه و امنیت

 

اعضای هیات علمی

 گروه فاقد عضو هیات علمی موظف است. اسامی اعضای شورای علمی و راهبری گروه (همکاران) به شرح زیر می‌باشد:

ردیف

نام

نام خانوادگی

۱

محمد علی

مینایی(مدیر گروه)

۲

اصغر

افتخاری

۳

قدیر

نصری

۴

سعید

مجردی

 

پژوهشگران

ردیف

نام

نام خانوادگی

محل خدمت

رشته تحصیلی

۱

سلمان

صادقی زاده

گروه جامعه و امنیت

جامعه‌شناسی سیاسی

۲

حمید

سجادی

گروه جامعه و امنیت

جامعه‌شناسی سیاسی

 

کارشناسان پژوهشی پژوهشکده مطالعات اجتماعی:

 1. آمنه بختیاری
 2. فرشته میرخشتی
 3. فاطمه بدوی
 4. معصومه شیرعلیزاده
 5. مریم السادات هاشمی
 6. یوسف قمری
 7. زهرا نوایی لواسانی