هیات علمی - آرشیو

پیش نشست نهم: «آمریکا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین»/ ۱۳دی ماه /۱۴۰۱

پیش نشست نهم: «آمریکا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین»/ ۱۳دی ماه /۱۴۰۱

پیش نشست نهم همایش نظم جدید بین الملل بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران امریکا و نظم بین المللی در پیامد جنگ اوکراین سخنرانان: دکتر محمود یزدان فام و دکتر علیرضا خسروی مدیر جلسه: دکتر علی اکبر اسدی

ادامه مطلب
جایگاه پژوهش در مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی/۱۰دی ماه/ ۱۴۰۱

جایگاه پژوهش در مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی/۱۰دی ماه/ ۱۴۰۱

سخنرانی مذکور به بررسی و تحلیل دستاوردهای پژوهشی در دوران فرماندهی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رحمه الله در لشکر ثار الله و سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. پژوهشکده مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به مناسبت سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به سخنرانی دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی روز شنبه ۱۰دی نشست علمی جایگاه پژوهش در مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رحمه الله علیه برگزار خواهد کرد.

ادامه مطلب