پیش نشست نهم: «آمریکا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین»/ ۱۳دی ماه /۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۵۹
پیش نشست نهم همایش نظم جدید بین الملل بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران امریکا و نظم بین المللی در پیامد جنگ اوکراین سخنرانان: دکتر محمود یزدان فام و دکتر علیرضا خسروی مدیر جلسه: دکتر علی اکبر اسدی
پیش نشست نهم: «آمریکا و نظم بین‌المللی در پیامد جنگ اوکراین»/ ۱۳دی ماه /۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :