هیات علمی - آرشیو

گرامیداشت مقام معلم وشهید دکتر مطهری(سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی) /۱۲ اردیبهشت ماه /۱۴۰۰

گرامیداشت مقام معلم وشهید دکتر مطهری(سخنرانی دکتر حسینعلی قبادی) /۱۲ اردیبهشت ماه /۱۴۰۰

گرامیداشت مقام معلم وشهید دکتر مطهری ، با حضور وزیر محترم علوم دکتر منصور غلامی ، دکتر حسینعلی قبادی ، دکتر اعماد افروغ ، دکتر محمد علی مهدوی راد ۱۲/ اردیبهشت ماه/ ۱۴۰۰

ادامه مطلب