هیات علمی - آرشیو

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت/۱۴ مرداد ماه/۴۰۲

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت/۱۴ مرداد ماه/۴۰۲

نشست تخصصی مجازی جایگاه عریضه‌ها در تاریخ اجتماعی دوران مشروطیت دبیر نشست صفورا برومند مدیر گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشکده تاریخ ایران سخنرانان: علی ططری استاد دانشگاه و مدیر دفتر مطالعات تاریخ اقتصادی ایران (بررسی اسناد عرایض؛ مهم‌ترین میراث مکتوب تاریخ مشروطیت) الهام ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشکده تاریخ ایران (روند عریضه‌نویسی در دوره قاجار و مشروطه با مروری بر تحقیقات تاریخی معاصر) زمان ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

ادامه مطلب
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی/۳ مرداد ماه /۴۰۲

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های موزه‌ها و علوم انسانی: میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی سخنرانان: عمادالدین شیخ‌الحکمایی ثبت بین‌المللی اسناد بقعه شیخ صفی و اهمیت تاریخی و فرهنگی آن صفورا برومند آثار موزه‌ای مجموعه بقعه شیخ صفی به منزله مستندات تاریخ اجتماعی مدیر جلسه: الهام ملک‌زاده سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۲

ادامه مطلب