هیات علمی - آرشیو

پیش نشست سوم:«تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و فرصت‌های پیش روی ایران»/۲۹شهریور ماه/۱۴۰۱

پیش نشست سوم:«تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و فرصت‌های پیش روی ایران»/۲۹شهریور ماه/۱۴۰۱

سومین پیش‌نشست همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و فرصت‌های پیش‌روی ایران سخنران: شعیب بهمن مدیر جلسه: طیبه محمدی‌کیا سه‌شنبه، ۲۹ شهریور ۴۰۱

ادامه مطلب