فرهنگ صلح در آئین دین مبین اسلام /۳۰شهریور ماه/۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۲۱
فرهنگ صلح در آئین دین مبین اسلام سخنرانان: محمد منصورنژاد مهدی کریمی (دبیر نشست) چهارشنبه، ۳۰ شهریور ۴۰۱
فرهنگ صلح در آئین دین مبین اسلام /۳۰شهریور ماه/۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :