میراث مزدایی در شاهنامه /۲۵ اردیبهشت /۱۴۰۰

تعداد بازدید:۶۷۳
میراث مزدایی در شاهنامه حمید رضا دالوند، فرزانه گشتاسب، یاسر ملک زاده، سیروس نصراله زاده، دبیر نشست :علیرضا شعبانلو /۲۵ اردیبهشت /۱۴۰۰
میراث مزدایی در شاهنامه /۲۵ اردیبهشت /۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :

نیلوفر عبدالهی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۲۳:۵۳
سخنان ایشان خیلی خوب بود لذت بردیم