شاهنامه در جهان معاصر/ ۲۷ اردیبهشت ماه/۱۴۰۰

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۶ کد : ۲۰۹۵۶ تصویری صوتی زبان و ادبیات فارسی فرانک جهانگرد
تعداد بازدید:۹۵۶
شاهنامه در جهان معاصر محمد دهقانی فرانک جهانگرد دوشنبه، ۲۷/ اردیبهشت /۱۴۰۰
شاهنامه در جهان معاصر/ ۲۷ اردیبهشت ماه/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :