بزرگداشت فردوسی / ۲۵اردیبهشت/۱۴۰۰

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۴ کد : ۲۰۸۶۷ تصویری صوتی زبان و ادبیات فارسی مریم شریف نسب
تعداد بازدید:۵۸۸
بزرگداشت فردوسی احمد رضایی جمکرانی، خانم اقدس فاتحی، دبیر نشست: مریم شریفی نسب ۲۵اردیبهشت/ ۱۴۰۰
بزرگداشت فردوسی / ۲۵اردیبهشت/۱۴۰۰

لینک دانلود فایل

نظر شما :