استعاره مفهومی تکاملی/ ۱۰دی ماه /۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۰۱
استعاره مفهومی تکاملی ارائه دهنده: محمد هاتفی ناقدین: آزیتا افراشی حمیدرضا شعیری مدیر علمی: علیرضا شعبانلو مدیر اجرایی: طاهره ایشانی شنبه، ۱۰ دی ۴۰۱
استعاره مفهومی تکاملی/ ۱۰دی ماه /۱۴۰۱

نظر شما :