چند رسانه ای - آرشیو

اولین پیش‌نشست«بحران اوکراین به مثابه نقطه عطف و تأثیرات بین‌المللی آن» /۲۲تیرماه/۱۴۰۱

اولین پیش‌نشست«بحران اوکراین به مثابه نقطه عطف و تأثیرات بین‌المللی آن» /۲۲تیرماه/۱۴۰۱

اولین پیش‌نشست همایش «نظم جدید بین‌الملل، بحران اوکراین و جایگاه جمهوری اسلامی ایران» بحران اوکراین به مثابه نقطه عطف و تأثیرات بین‌المللی آن جهانبخش ایزدی چهارشنبه، ۲۲ تیر ۴۰۱

ادامه مطلب