چند رسانه ای - آرشیو

بیست و پنجمین نشست شاخص‌سازی/علیرضا زاهدیان/۱۴-۰۹-۱۳۹۶

بیست و پنجمین نشست شاخص‌سازی/علیرضا زاهدیان/۱۴-۰۹-۱۳۹۶ گالری

گزارش بیست و پنجمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت با عنوان «الگوی علمی و معرفی شاخصهای تعیین کننده نرخ بیکاری در کشور (با تمرکز بر مرکز آمار)» با ارائه آقای علیرضا زاهدیان و در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴

ادامه مطلب