چند رسانه ای - آرشیو

مراسم هفتمین روز درگذشت استاد افروغ،  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد /  ۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۲

مراسم هفتمین روز درگذشت استاد افروغ، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد / ۳۰ فروردین ماه/۱۴۰۲

سخنرانان: محمدمهدی اسماعیلی مهدی گلشنی تقی آزادارمکی سیدجواد میری مهدی معین‌زاده سیدمحمدرضا امیری‌طهرانی زمان: چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰ تا ۱۲

ادامه مطلب