مواجهه امام علی(ع) با تنش‌های قومی_طبقاتی با تأکید بر دوره خلافت امام/۲۷ فروردین ماه/۱۴۰۲

تعداد بازدید:۵۹۵
مواجهه امام علی(ع) با تنش‌های قومی_طبقاتی با تأکید بر دوره خلافت امام سخنران: احمد پاکتچی دبیر علمی نشست: مالک شجاعی جشوقانی یکشنبه، ۲۷ فروردین ۴۰۲
مواجهه امام علی(ع) با تنش‌های قومی_طبقاتی با تأکید بر دوره خلافت امام/۲۷  فروردین ماه/۱۴۰۲

لینک دانلود فایل

نظر شما :