تکانشگری، تصمیم‌گیری خطرساز و جرائم قضایی /۱۳تیرماه/ ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۱۳۲
تکانشگری، تصمیم‌گیری خطرساز و جرائم قضایی سخنرانان: کسری شریفی سپیده میرمجیدی اسماعیل ناصری دبیر نشست: مهرنوش هدایتی دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱
تکانشگری، تصمیم‌گیری خطرساز و جرائم قضایی /۱۳تیرماه/ ۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :