تأملی در کارکرد زبان نزد هایدگر /۱۳تیرماه/۱۴۰۱

۱۳ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۱ کد : ۲۲۶۸۹ فلسفه دین چند رسانه ای مهدی اصفهانی
تعداد بازدید:۸۵۹
تأملی در کارکرد زبان نزد هایدگر نقد وی بر مفهوم صدق در نظریه مطابقت و نتایج آن در فلسفه دین مهدی اصفهانی دوشنبه: ۱۳تیر۴۰۱
تأملی در کارکرد زبان نزد هایدگر /۱۳تیرماه/۱۴۰۱

لینک دانلود فایل

نظر شما :