اخبار معاونت - آرشیو

در چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی انجام شد:

بررسی فعالیت‌های تفصیلی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری

چهل و یکمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر تنفیذ و تصویب برنامه‌های پژوهشی انفرادی (نوع الف و ب) پیشنهادی اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه، گزارش فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده دانشنامه‌نگاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در ارتباط با اولویت‌های پژوهشی، تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه و روئیت‌پذیری فعالیت‌های علمی اعضای هیأت علمی این پژوهشکده در فضای مجازی توسط رئیس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری، دکتر آزیتا افراشی ارائه شد و سپس اعضای شورا به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

ادامه مطلب