اخبار معاونت - آرشیو

گزارش نشست «رشتة زبان و ادبیات فارسی در یک قرن گذشته»

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های نخستین مدرسة آموزشی «علوم انسانی ایران در قرن گذشته» با بررسی رشتة زبان و ادبیات فارسی در یکصد سال اخیر، به همت پژوهشکدة زبان و ادبیاتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ برگزار شد. سخنرانان این نشست، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر یوسف محمدنژاد عالی‌زمینی و دکتر قدرت‌الله طاهری، و دبیر علمی نشست، دکتر مریم شریف‌نسب بودند.

ادامه مطلب