اخبار معاونت - آرشیو

گزارش همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

گزارش همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی»

همایش ملی «بازتاب فرهنگ و هویت ایرانی در زبان و ادبیات فارسی» به همت پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۵ اردیبهشت ماه ۴۰۳ با برگزاری مراسم افتتاحیه و تشکیل محورهای (پنل‌های) مختلف برگزار شد و طبق برنامه سخنرانان با حضور در جایگاه مطالب خود را ارائه کردند ضمن اینکه این همایش طبق برنامه ۲۶ اردیبهشت‌ماه نیز دنبال خواهد شد. این همایش هم‌زمان با روز ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در سالن تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز به‌کار کرد.

ادامه مطلب