اخبار معاونت - آرشیو

تدوین شیوه‌نامه اجرای طرح‌های پیشنهاد‌شده از خارج از پژوهشگاه

تدوین شیوه‌نامه اجرای طرح‌های پیشنهاد‌شده از خارج از پژوهشگاه

با توجه به اینکه تعدادی از محققان و پژوهشگران خارج از پژوهشگاه جهت انجام طرح‌های پژوهشی مشترک با پژوهشگاه ابراز تمایل کرده بودند، پژوهشگاه در جهت استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور اقدام به تهیه شیوه‌نامه‌ای در این راستا کرد. بر اساس این شیوه‌نامه متقاضیان با ارائه درخواست خود و اعلام توانیی‌های خود پس از تصویب طرح می‌توانند طرح‌های مشترک را با پژوهشگاه اجرایی کنند.

ادامه مطلب