دکتر مهدی معین زاده

تعداد بازدید:۱۱۳۹۱

  رزومه در سیماپ  
  

 مقالات در پرتال جامع

    فایل سخنرانی‌ها 
   
    
 

 

مشخصات فردی
نام مهدی
نام خانوادگی معین زاده
سال تولد 1347
مدارک تحصیلی
 • پزشکی(M.D)
 • دکترای فلسفه علم و فناوری(Ph.D)
مقالات و کتابهای چاپ شده
 • فرانکنشتاین یا پرومته: تحقیقی در باب ذات گرائی در تکنولوژی پزشکی|مجله علمی پژوهشی فلسفه علم.
 • اخلاق:ضرورت یا امکان| مجله سه علامه
 • معنای درست و نادرست|فصلنامه ارغنون
 • رابطه معرفت و عمل در مثنوی| کتاب ماه ادبیات و فلسفه
 • وجه انسان مدار رویکرد شیعی| نقد و نظر
 • عقل و خطوط قرمز|نقد و نظر
 • چالش مولوی با فلسفه و فلسفی | نقد و نظر
 • تجربه دینی یا بصیرت دینی؟ | نقد و نظر
 • مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی| مجله علمی پژوهشی حکمت و فلسفه
 • العقل و الخطوط الحمرا| المنهاج-بیروت(ترجمه عربی از مقاله اینجانب بنام " عقل و خطوط قرمز" که توسط آقای خالد توفیق صورت گرفته است.)
 • بررسی تطبیقی مفهوم وجود رابط در فلسفه صدر المتالهین با مفهوم ارجاع در فلسفه هیدگر|مجله علمی پژوهشی خردنامه صدرا
 • بررسی معقولیت حاکم بر آراء ریچارد فولی| مجله علمی پژوهشی فلسفه علم
 • ترجمه کتاب در پی معنا نوشته توماس نیگل. نشر هرمس
 • ترجمه کتاب دیدگاه هائی در باره سرشت آدمی .نوشته راجر تریگ.