وظایف مدیریت

تعداد بازدید:۲۷۵۱

 اهم وظایف مدیریت امور پژوهشی پژوهشگاه عبارتند از:

 • دبیری شورای پژوهشی پژوهشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی‌های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی پژوهشگاه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص‌ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
 • بررسی طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه‌های پیش‌بینی شده
 • تهیه، تنظیم و جمع‌آوری آمار و اطلاعات پروژه‌های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط
 • تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه‌ها به کمک واحدهای مربوط
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 • برقراری ارتباط با قطب‌های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی‌های بالقوه پژوهشگاه به جامعه
 • جمع‌آوری طرح‌های متناسب علمی پژوهشی جامعه جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران
 • انجام امور مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی
 • شناخت دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد نیاز بخشهای مختلف کشور
 • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس‌ها و سیمنارهای علمی پژوهشی در پژوهشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام بررسی‌های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه‌های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت‌های پژوهشی در قالب سیاست‌های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه‌های تعیین‌شده
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و برنامه‌ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی و منطقه‌ای خارجی با همکاری واحدهای ذی‌ربط پژوهشگاه
 • برنامه‌ریزی و همکاری با اعضای هیأت علمی در انتشار، تالیف و ترجمه کتب
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر مجلات علمی ـ پژوهشی پژوهشگاه
 • انجام امور مربوط به فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب‌نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط پژوهشگاه
 • تصویب سیاست‌ها و ضوابط تشویقی برای ترویج و رونق کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره
 • تشویق نخبگان و مراکز علمی کشور به ارائه نظریات پژوهشی و تولید نظریه در علوم انسانی با اتکا به مبانی اسلامی به منظور خروج از جزم‌های ترجمه‌ای و وارداتی و نیز تحجر و قشری‌گری
 • نهادینه‌سازی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفت‌وگو و قانون اساسی
 • علمی کردن مجادلات و تخصصی کردن گفت‌وگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت رسمی و علمی و قانونی برای عرضه ایده‌ها و نقد و کالبدشکافی آنها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۳۹۸