خبر و اطلاعیه

  • همایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران

    همایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران

    پژوهشکده زبان و ادبیاتِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در جهت ایجاد فضای مناسب برای نقد، نوآوری و نظریه پردازی، و توسعه و تعمیق پژوهش در حوزه های گوناگون علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز مطالعه و تحلیل آثار مرتبط با این حوزه مطالعاتی در کشور، افزون بر پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی، هر ساله اقدامات و فعالیت های علمی متنوعی را برنامه ریزی و اجرا می کند که برگزاری نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی، همایش های علمی و ... از جمله این برنامه هاست. پژوهشکده زبان و ادبیات نیز بر اساس آنچه بیان شد، علاوه بر فعالیت های پژوهشی، اجرای چنین برنامه هایی را در برنامه راهبردی پنجساله خود پیش‌بینی کرده است. مجموعه همایش های ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران که قرار است سالانه برگزار شود و هر سال به یک شخصیت علمی و فرهنگی اختصاص یابد، بر همین مبنا در برنامه راهبردی پژوهشکده زبان و ادبیات گنجانده شده است که نخستین آن به بزرگداشت استاد ایرج افشار اختصاص دارد. اهداف عمده این همایش ملی، عبارتند از: - تجلیل از شخصیت‌ فرهنگی و ادبی استاد ایرج افشار - بررسی و معرفی آثار و خدمات ارزنده فرهنگی و علمی- پژوهشی استاد ایرج افشار - ترویج و تقویت فرهنگ ایران دوستی و اهتمام به گردآوری، حفظ و معرفی میراث های ارزشمند فرهنگی و ادبی ایران - معرفی استاد ابرج افشار به عنوان یک الگوی مناسب فرهنگی و ادبی به دانشجویان و جوانان علاقه مند به فرهنگ و ادب کشور.