تقدیم نامه ها

تقدیم نامه ها

تقدیم نامه، یادداشتی است که در صفحات نخست برخی از کتاب ها به چشم می خورد و توسط مولف، مترجم و یا گردآورنده اثر به مینوی تقدیم شده است. در این بخش، نمونه دست خط بسیاری از چهره های ماندگار در عرصه ادبیات، تاریخ و فرهنگ؛ و همچنین برخی از ایران شناسان شهیر، به همراه تاریخ اهدای کتاب معرفی شده است.