اخبار معاونت - آرشیو

سیاست به مثابه تربیت (بررسی شالوده‌های تربیتی فلسفه سیاسی کلاسیک)
گزارش طرح پژوهشی

سیاست به مثابه تربیت (بررسی شالوده‌های تربیتی فلسفه سیاسی کلاسیک)

طرح پژوهشی «سیاست به مثابه تربیت (بررسی شالوده‌های تربیتی فلسفه سیاسی کلاسیک)» در سال ۱۴۰۰ توسط جناب آقای دکتر شروین مقیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات سیاسی روابط بین‌الملل و حقوق، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به اتمام رسید.

ادامه مطلب
در سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه

تصویب تغییر نام پژوهشکده مطالعات اجتماعی به علوم اجتماعی

در سی و نهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه ۱۷ مهر ‌ماه ۱۴۰۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته شورای پژوهشی درباره تغییر نام پژوهشکده مطالعات اجتماعی، براساس نظر اعضای شورای پژوهشی نام این پژوهشکده به علوم اجتماعی تغییر یافت. در ادامه جلسه شورا برنامه‌های پژوهشی انفرادی (نوع الف) پیشنهادی اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه به تنفیذ و تصویب رسید.

ادامه مطلب