اخبار معاونت - آرشیو

نخستین همایش ملی "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو"  در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار می شود.

نخستین همایش ملی "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو" در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار می شود.

محورهای همایش: بازشناسی نقش روش‌های‏ پژوهش علوم انسانی و اجتماعی در نظریه‌پردازی و تحول نظری علم تحلیل کاربست روش‏‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی تبارشناسی روش‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای روش‌های پژوهش در علوم انسانی، اجتماعی، تجربی و هنر رویکردها، مفاهیم و روش‌های پژوهش نوین در علوم انسانی و اجتماعی ظرفیت‌ها، کاربردها و چالش‌های روش‏‌های پژوهش دیجیتال در علوم انسانی و اجتماعی بررسی ظرفیت‌های فناورانه روش‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی در راستای سیاستگذاری

ادامه مطلب
لزوم تبیین و تصریح شاخصه‌های انتخاب متون و کتب علوم انسانی با سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه

لزوم تبیین و تصریح شاخصه‌های انتخاب متون و کتب علوم انسانی با سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه

چهل‌وششمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر تنفیذ و تصویب برنامه‌های پژوهشی انفرادی (نوع الف و ب) پیشنهادی اعضای هیأت علمی پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه، برخی از اعضای شورا در ادامه مباحث جلسه پیشین شورا درباره شرق‌شناسی، به بحث و تبادل نظر در این زمینه پرداختند. در بخش دیگری از جلسه شورا، گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در دوره جدید توسط دکتر محمدحسن نیلی، دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی ارائه شد و سپس اعضای شورا به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.

ادامه مطلب