نخستین همایش ملی "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو" در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار می شود.

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۴ کد : ۲۵۰۷۳ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۴۱
محورهای همایش: بازشناسی نقش روش‌های‏ پژوهش علوم انسانی و اجتماعی در نظریه‌پردازی و تحول نظری علم تحلیل کاربست روش‏‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی تبارشناسی روش‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای روش‌های پژوهش در علوم انسانی، اجتماعی، تجربی و هنر رویکردها، مفاهیم و روش‌های پژوهش نوین در علوم انسانی و اجتماعی ظرفیت‌ها، کاربردها و چالش‌های روش‏‌های پژوهش دیجیتال در علوم انسانی و اجتماعی بررسی ظرفیت‌های فناورانه روش‌های پژوهش علوم انسانی و اجتماعی در راستای سیاستگذاری
نخستین همایش ملی "روش‌های پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالش‌های پیش‌رو"  در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار می شود.

نظر شما :