موافقت با ۲۰ درخواست پایه ترفیع اعضای هیات علمی

۰۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۴۴ کد : ۲۴۹۷۵ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۶۰
هفتاد و دومین جلسه کمیته منتخب ترفیعات پژوهشگاه با حضور اعضای محترم در تاریخ  ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ برگزار شد. در این جلسه  با ۲۰ درخواست پایه ترفیع اعضای هیات علمی موافقت شد.

پایه استحقاقی:

1.جناب آقای دکتر محمدعلی ابوترابی

2.سرکار خانم دکتر اعظم قاسمی

3.جناب آقای دکتر حمیدرضا رادفر  

 4.جناب آقای دکتر یداله رفیعی

5.جناب آقای دکتر علیرضا منصوری

6.سرکار خانم دکتر مریم کامیار

7.سرکار خانم دکتر مریم شریف نسب

8.جناب آقای دکتر حسن مجیدیان

9.جناب آقای دکتر علی سالاری شادی

10.سرکار خانم دکتر فرانک جهانگرد

11.جناب آقای دکتر رمضان رضایی  

12.جناب آقای دکتر سیدمحمد هادی گرامی

13. سرکار خانم دکتر مریم قبادی

14.جناب آقای دکترمحمدعلی سلمانی ندوشن

15.سرکار خانم دکتر سیده زهرا اجاق

16.جناب آقای دکتر مهدی اسدی

17.سرکار خانم دکتر آزیتا افراشی

18.سرکار خانم دکتر فاطمه براتلو

19.جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا امیری­طهرانی زاده

20.جناب آقای دکتر علی اکبر اسدی


نظر شما :