اخبار معاونت - آرشیو

تصویب برنامه‌های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه
در چهل‌ونهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تصویب برنامه‌های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه

چهل‌ونهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه بیست‌وهفتم فروردین ماه ۱۴۰۳ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. بررسی پیشنهاد گروه مدیریت درخصوص تمدید مجوز برگزاری کانون‌‌‌های ارزیابی و توسعه؛ بحث و تبادل نظر درباره برنامه راهبردی پژوهشگاه؛ بررسی سازوکارهای تشویقی و حمایت هرچه بیشتر از تشکیل و برگزاری حلقه‌های مطالعاتی و بررسی پیشنهاد مرکز تحقیقات امام علی (ع) برای برگزاری همایش ملی با عنوان «الگوی جامع سلامت در سیره علوی» از بخش‌های مختلف جلسه شورا بود.

ادامه مطلب