اخبار معاونت - آرشیو

آثار جدید انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اعلام شد

آثار جدید انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اعلام شد

مدیریت نشر آثار علمیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فهرست کتاب‌های جدید منتشر شده خود در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این خبر، عنوان کتاب‌ها و اسامی مؤلفان اثر از نظرتان می‌گذرد:

ادامه مطلب