آثار جدید انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اعلام شد

۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۲۵ کد : ۲۴۳۴۰ اخبار معاونت مهمترین اخبار
تعداد بازدید:۶۸
مدیریت نشر آثار علمیِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، فهرست کتاب‌های جدید منتشر شده خود در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این خبر، عنوان کتاب‌ها و اسامی مؤلفان اثر از نظرتان می‌گذرد:
آثار جدید انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اعلام شد

دانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی جلد 1
مترجمان: محمدحسین علیزاده و دیگران

دانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی با رویدادهای جاری در حیطه ورزش رقابتی، تفریحی و فعالیت ورزشی با هدف ارتقای سلامتی ارتباطی به روز و مستمر دارد. انتشار این اثر حاصل تلاش مترجمان در گروه‌های تخصصی آسیب‌های ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوزی ورزشی، و مدیریت ورزشی است.
دانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی جلد 2
مترجمان: محمدحسین علیزاده و دیگران

دانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی با رویدادهای جاری در حیطه ورزش رقابتی، تفریحی و فعالیت ورزشی با هدف ارتقای سلامتی ارتباطی به روز و مستمر دارد. انتشار این اثر حاصل تلاش مترجمان در گروه‌های تخصصی آسیب‌های ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، فیزیولوزی ورزشی، و مدیریت ورزشی است.
تصویرپردازی هنری نکوهش دنیا                        
 مولف: زینه عرفت پور

یکی از موضوعات مورد اهتمام امیرالمؤمنین علی (ع)، موضوع نکوهش دنیا و ضرورت پرهیز از آن است که در ده خطبه به طور خاص به آن پرداخته‌اند و با بهره‌مندی از ابزار تصویرسازی، جنبه‌های نکوهیدۀ دنیا را در آن‌ها ترسیم کرده‌اند. نگارنده در این کتاب با تکیه بر نظریۀ سید قطب، عناصر اصلی تصویرپردازی هنری مورد بحث و واکاوی قرار داده است.
مجموعه مقالات همایش ملّی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشه عبدالله قطب بن محیی»
به کوشش: مهدی بنایی/ امیر صادقی

آهنگ توجه به اندیشمندی چون قطب گاه از نیاز به پژوهشی تاریخی درباب او و زمانۀ او برمی‌خیزد؛ گاه از درد جستجوی تذکری از اندیشه و مضامین آثار او و پرتو افکندن بر وضع خود و زمان‌های که در آن به‌سر می‌بریم. این هردو، گرچه در جا و بهنوبۀ خود مهم است و در قلمرو خود جویندگانی دارد اما همسان و هم‌سنگ نیستند و در یک‌درجه و مرتبه قرار نمی‌گیرند.
نشانه‌شناسی سکه‌های اشکانی
مولف: صفورا برومند

در این پژوهش ضمن معرفی ویژگی‌های سکه‌شناختی، نشانه‌های سکه‌ها رمزگشایی شده است و با تحلیل نشانه‌شناختی گوشه‌ای از تاریخ دوران اشکانی بازگو می‌شود. دورانی که اهمیت آن در تاریخ جهان نیز انکارناپذیر است و توجه موشکافانه به آن از ضرروت‌های مطالعات تاریخ ایران‌زمین به شمار می‌رود.
روش‌های تحقیق کمی و کیفی (مبانی فلسفی)
مولف: علیرضا علی‌احمدی و وحید سعید نهایی

این کتاب نگرشی جامع بر شناخت روش‌های تحقیق با رویکردهای کمّی و کیفی با تکیه بر مبانی نظری آن‌هاست و یک منبع علمی متفاوت در رشته‌های علوم انسانی، مدیریت، و مهندسی صنایع است.


نظر شما :