هفته پژوهش - آرشیو

دکتر غفاری: علوم انسانی باید جایگاه واقعی و حرمتش را در کشور به دست آورد

دکتر غفاری: علوم انسانی باید جایگاه واقعی و حرمتش را در کشور به دست آورد

امروز اگر کارنامه درخشان پژوهشگاه گزارش می‌شود، این نکته را می خواهم تأکید کنم که اهتمام دکتر قبادی و روحیه جنگندگی او مثال‌زدنی است. من در جلسات متعدد و مختلف که در حضورشان هستم؛ چه در پژوهشگاه و چه در ستاد وزارتخانه، اهتمام خوبی نسبت به ارتقاء حوزه علوم انسانی دارد و پژوهشگاه یکی از متولیان اصلی و کلیدی آن در کشور است. از این بایت هم باید سختکوشی و زحمات دکتر قبادی را ارج نهیم.

ادامه مطلب

دکتر ملایی‌توانی: نداشتن «سالنامه» به دانشگاه‌ها و مراکز علمی خسارت می زند

با توجه به اینکه فرهنگ ما ایرانی‌ها، فرهنگ شفاهی است و کمتر به نوشتن عادت داریم، بنابراین ننوشتن خاطرات و مسائل یک سازمان بزرگ، باعث می شود خسارات بزرگی به جامعه علمی، فرهنگی و آموزشی ایران وارد شود

ادامه مطلب
پژوهشگاه می تواند نقش مؤثرتری در پویایی و تداوم نظام تولید‌ملی و نوآوری در کشور ایفا کند
دکترغلامی، وزیر علوم در مراسم هفته پژوهشِ پژوهشگاه عنوان کرد:

پژوهشگاه می تواند نقش مؤثرتری در پویایی و تداوم نظام تولید‌ملی و نوآوری در کشور ایفا کند گالری

از مسئولان پژوهشگاه که در دیده‌بانی و نقد دیدگاه‌ها و اندیشه های جهانی به فعالیت اثربخش مشغولند، تشکر می کنم + اسامی نفرات برگزیده هفته پژوهش

ادامه مطلب