اخبار

اولویت های اعلام شده در نیمه اول سال ۱۳۹۹

اولویت های اعلام شده در نیمه اول سال ۱۳۹۹

از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون اولویت‌های پژوهشی برخی از سازمان‏های فعال در امر پژوهش توسط مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی احصا شده و به اعضای هیأت علمی پژوهشگاه اطلاع‌رسانی شده است. فهرست سازمان‌های دارای اولویت پژوهشی در جدول زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب
اولویت های پژوهشی در سال ۱۳۹۸

اولویت های پژوهشی در سال ۱۳۹۸

اطلاع رسانی و اعلام اولویت‌های پژوهشی ارائه شده توسط برخی از سازمانها و ارگانهای کشور توسط مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

ادامه مطلب