معرفی اعضا

تعداد بازدید:۱۴۳۹

دکتر فرانک جهانگرد سرپرست مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

مجید الیاسی؛ معاون مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی

مهناز روح اللهی؛ رئیس گروه توسعه تعاملات پژوهشی برون سازمان

سمانه قدیمی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

مرضیه مداح؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

رقیه گودرزی؛ کارشناس مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۱