طراحی الگوی توانمندسازی اجتماع محور و اجرای آن در منطقه مکران

تعداد بازدید:۱۳۷۰

 

از سال 1395 تا 1398 فاز نخست طرح  جامع «طراحی الگوی توانمندسازی اجتماع محور و اجرای آن در منطقه مکران» انجام شد. هدف این طرح، توانمندسازی جامعه محلی مکران در راستای کاهش فقر و ایجاد اشتغال بود. این طرح به شناخت وضع موجود جامعه هدف در منطقه مکران، تدوین الگوی مناسب بومی مشارکت و توانمندسازی، شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کاهش فقر، ایجاد اشتغال در روستاها و اجرای طرح توانمندسازی برگزیده در روستاهای منتخب پرداخت. اقدامات انجام شده برای اجرای طرح، انجام مطالعات کتابخانه‌ای و به‌گزینی، مشاهدات میدانی و استخراج فنون توانمندسازی از طریق ایجاد اعتماد، متقاعدسازی و تغییر نگرش جامعه هدف بوده است. منطقه مکران به دلیل فقر اقتصادی و اجتماعی، مشکلات ساختاری و مسائل و آسیب­ های اجتماعی، نیازمند بهره ­گیری از حکمرانی محلی برای تسهیلگری توانمندسازی اجتماع‌محور است و بهره‌گیری از رویکرد ترکیبیِ توانمندسازی حکمرانان محلی، توانمندسازی ساختاری و برگزاری توأمان دوره‌های تسهیل‌گری، آموزش و پایش، الگوی مناسب بومی برای این منطقه محسوب می­ شود». پیشنهادهای متعددی برای نیل به توانمندسازی اجتماع محور از سوی تیم اجراییِ طرح ارائه شد که در نهایت سه پروژه برگزیده پیشنهادی این طرح بر اساس اولویت اجرا، تحت عنوان «احداث بند خاکی و احیای هوتکها»، «طرح احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در روستای درک» و «طرح تأسیس تعاونی سوزن‌دوزی» معرفی شدند. ظرفیت ایجاد شغل گردشگری بر اساس گردشگری داخلی و خارجی نیز به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برآوردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی طرح‌های پیشنهادی ارائه شد.

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۸