فرصت های مطالعاتی پایان یافته

تعداد بازدید:۱۰۸
عضو هیئت علمی واحد پژوهشی محل فرصت تاریخ شروع مدت اعتبار تاریخ پایان
دکتر معصومه تقی زادگان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات فرهنگستان هنر 1401/04/12 6 ماه 1401/11/12
دکتر احمد شاکری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات فرهنگستان هنر   6 ماه  
دکتر آندیا نعمتی پژوهشکده دانشنامه نگاری مرکز ملی فرش ایران 1401/12/01 6 ماه 1402/06/01
دکتر محمد مولایی پژوهشکده دانشنامه نگاری وزارت کشور 1401/06/27 12 ماه 1402/06/27
دکتر گل اندام شریفی پژوهشکده دانشنامه نگاری مرکز ملی فرش ایران 1401/12/01 6 ماه 1402/06/01
آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۲