فرایند انعقاد قرارداد طرح های کارفرمایی

تعداد بازدید:۱۰۴۱

 

عضو هیئت علمی می بایست فرم درخواست قرارداد کارفرمایی را پس از تکمیل جهت بررسی و تایید از طریق سامانه مروارید به ریاست پژوهشکده مربوطه ارجاع نماید.


 


 


 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۴۰۲