معرفی شورای طرح‌های کاربردی

تعداد بازدید:۱۶۵۰

شورای طرح های کاربردی در سال 1395 در پژوهشکده فناوری سازی در علوم انسانی و اجتماعی (مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی) کار خود را آغاز نمود. این شورا متشکل از اعضای محترم هیأت علمی پژوهشگاه و طبق آئین نامه کاربردی سازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اعضای آن به شرح ذیل می باشند:

 

 

اعضای شورای طرح کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

1- رئیس پژوهشگاه به عنوان رئیس شورا

2- معاون پژوهشی پژوهشگاه به عنوان نائب رئیس شورا

3- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع به عنوان عضو شورا

4- مدیر نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی به عنوان دبیر شورا

5- مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه به عنوان عضو شورا

6- رئیس پژوهشکده مرتبط با طرح به عنوان عضو شورا

7- 4 نفر از اعضای شورای پژوهشی پژوهشگاه به انتخاب همان شورا به عنوان عضو شورا

8- 1 تا 3  نفر از محققین خارج از پژوهشگاه به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب رئیس شورا به عنوان عضو شورا

 

 

 

وظایف شورای طرح کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

  • تلاش در زمینه معرفی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه به جامعه و جذب طرح‌های تحقیقاتی مسئله‌محور نهادهای مختلف با در نظر داشتن اولویت ذی‌نفعان دارای سابقه همکاری
  • بهره‌گیری مجدانه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در پژوهشگاه در جذب طرح های پژوهشی
  • حمایت از طرح های کاربردی علوم انسانی و اجتماعی، ناظر به حل مسائل و رفع نیازهای کشور
  • تقویت ارتباط پژوهشگاه با جامعه
  • مشارکت در ترویج علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۹