طرح های کلان پژوهشگاه

تعداد بازدید:۱۱۴۵

از سال ۱۳۹۳که پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی کاربردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی راه‌اندازی شد و آغاز به کار نمود تا کنون چندین طرح کارفرمایی توسط این مدیریت به انعقاد قرارداد منجر شده که در این میان چند طرح کلان نیز با برخی از کارفرمایان عمدتاً بخش دولتی به انجام رسید. در زیر به برخی از این طرح ها اشاره شده است.

 

- تأثیر خصوصی سازی بر شرکت های واگذار شده و تحلیل نتایج حاصله 

 

 


 

- طراحی الگوی توانمندسازی اجتماع محور و اجرای آن در منطقه مکران

 

 

 

- تدوین برنامه جامع راهبردی زبانی

 

 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

- تألیف دانشنامه توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹