تألیف دانشنامه

تعداد بازدید:۱۰۹۹

تألیف دانشنامه با مشارکت سازمان و نهادهای مختلف 

 

در ادامه طرح های کلان پژوهشگاه، پژوهشکده دانشنامه نگاری در طی جلسات مختلفی که با برخی از سازمان ها و نهادهای مختلف انجام داده اند، مقرر شد سه دانشنامه با مشارکت این سازمان ها توسط دانشنامه تألیف و تدوین گردد. این دانشنامه های به شرح ذیل می باشد:

- دانشنامه جامعه ‏شناسی ایران

- دانشنامه حقوق انرژی مبانی فقهی آن

- دانشنامه آینده‏ نگاری ویرایش نخست

شایان ذکر است، به زودی دانشنامه های دیگری نیز توسط این پژوهشکده تألیف می گردد که اخبار آن را از این طریق می توانید دنبال نمایید.

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹