اولویتهای پژوهشی برخی از سازمانها در حمایت از پایان نامه های دانشجویی

تعداد بازدید:۲۱۰۸

در سال 1398 با توجه به پیگیری ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جناب آقای دکتر قبادی، مبنی بر شناسایی ظرفیت‌های کارفرمایی و ذی‌نفع محور پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی و همچنین پیرو صورتجلسه معاونت محترم کاربردی سازی علوم انسانی و فرهنگی مبنی بر تسهیم اطلاعات پایان نامه های های کارفرمایی، این مدیریت اولویت های پژوهشی برخی از سازمانها در حمایت از پایان نامه های دانشجویی را به پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه اعلام نمود. در ادامه این اولویت ها در پایان سال به صورت کتابچه ای تدوین و منتشر گردید.

شایان ذکر است، علاوه بر ارسال اولویت های پژوهشی در راستای حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، فایل صوتی توضیحات مدیر محترم نوآوری و کاربردی سازی پژوهش های علوم انسانی برای دانشجویان جهت راهنمایی ایشان نیز ارسال شد.

برای دانلود کتابچه و فایل صوتی کلیک نمایید.

 

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۳۹۹