دکتر فرانک جهانگرد

تعداد بازدید:۸۵۷۲

  رزومه در سیماپ  
  

    رزومه انگلیسی EN 


 مقالات در پرتال جامع

پروفایل در شبکه‌های علمی

    فایل سخنرانی‌ها  
  
    
 
 

مشخصات فردی

نام فرانک
نام خانوادگی جهانگرد
پست الکترونیک fjahangard@yahoo.com
مرتبه علمی استادیار پایه 14

 

مدارک تحصیلی

 • 1384، دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • 1379، کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران
 • 1376، کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از تاریخ 1392/07/27 تا کنون.
 • عضو هیات تحریریه مجله ادبیات داستانی، از سال 1392 تا کنون.
 • عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه های جنوب شرق، 89-1387.
 • رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه هرمزگان، از سال 1387 تا 1388.
 • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان، 1387.
 • مشاور رییس دانشگاه هرمزگان از سال 1385 تا 1387.

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها

 • عضو هیات موسس انجمن ادبیات داستانی ایران.
 • عضو انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.
 • عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.
 • عضو انجمن ادبیات داستانی ایران.
 • عضو کمیته علمی هشتمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی 1392.
 • عضو کمیته علمی همایش نقد ادبی و ادبیات داستانی 1392.

سوابق آموزشی

کارشناسی ارشد
 • تاریخ جهانگشای جوینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391 تا کنون
 • تاریخ بیهقی، دانشگاه هرمزگان، 1386-1389.
 • تاریخ جهانگشای جوینی، دانشگاه هرمزگان، 1386-1389
 • کشف المحجوب، دانشگاه هرمزگان، 1386- 1389
کارشناسی

 

 • از سال 1380 تا 13899 در دانشگاه هرمزگان تدریس دروس:
 • - سبک شناسی نظم، سبک شناسی نثر، تاریخ ادبیات (2،1و3)، کلیله و دمنه (1و2)، مرصاد العباد، منطق الطیر، شاهنامه، صائب تبریزی، دستور زبان   فارسی، آیین نگارش و ویرایش، تاریخ بیهقی، ناصر خسرو، غزلیات شمس، فرخی و کسایی.

مقالات علمی پژوهشی

 • «نقد کهن الگویی حکایت پادشاه و برهمنان در کلیله و دمنه»، پذیرش چاپ در مجله علمی- پژوهشی کهن نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393).
 • «عبدالله ابن مقفع و افزودن اندیشه های مانوی به کلیله و دمنه»، مجله علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 3/73، پاییز و زمستان، 1392.
 • «نگاهی انتقادی به ترجمه، تصحیح و تحشیه چین نامه»، مجله علمی- پژوهشی جستارهای ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهل و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391.
 • «رویکرد انتقادی مبنای دگردیسی انواع نثر ادبی در عصر قاجار» در فصلنامه نقد ادبی، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1390، شماره 15
 • «نگاهی انتقادی به سرنوشت ترجمه منطق الحمار اعتمادالسلطنه» در مجله ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پاییز و زمستان 1390، شماره 2
 • «نمادشناسی حکایت بوف و زاغ در کلیله و دمنه بر پایه ی اساطیر ایران و هند»، مجله علمی-پژوهشی بوستان ادب، دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره اول، بهار، 1390، با همکاری مصطفی صدیقی و طیبه گلستانی حتکنی.
 • «زندگی و آثار شاه بن شجاع کرمانی؛ و طبقه بندی سخنان او»، مجله علمی- پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)، شماره17، بهار، 1390.
 • «جایگاه نثر از نظر پیشینیان»، مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره 56، شماره 175، پاییز، 1384، نویسنده مسوول دکتر مظفر بختیار.

مقالات علمی ترویجی

 • «بررسی تصویر بهشت و دوزخ در متون نثر فارسی صوفیه (تا قرن هفتم)»، در هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، بندرعباس، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه هرمزگان، 13 و 14 اسفند ماه 1392.
 • “Orientalists Translating the Panchatantra”در همایش Orientalism: Past and Present، هند، کلکته، ALIA UNIVERSITY،17, 18 فوریه 2014.
 • «ادبیات پایداری و مقوله های مرتبط با آن» در مجموعه مقالات چهارمین کنگره ادبیات پایداری، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، نهم و دهم اسفند ماه 1391.
 • «رواج ترجمه آثار ادبی اروپایی از زبان ترکی به فارسی در دوره قاجار» در مجموعه مقالات همایش پیوندهای ادبی و زبانی ایران و ترکیه، استانبول، دانشگاه استانبول، 26-28 اردیبهشت ماه 1391، 15-17 may 2012.
 • «رواج ترجمه از سانسکریت در عصر صفویه» در مجموعه مقالات ششمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، بابلسر، دانشگاه مازندران، 18-20 خرداد ماه 1390، با همکاری سحر اتصالی.
 • «نمونه ای از داستان های مشترک مهابهارات و شاهنامه» در مجموعه مقالات همایش بین المللی آغاز هزاره دوم شاهنامه (شاهنامه پژوهی 3)، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، 26 و 27 اردیبهشت ماه 1390، با همکاری طیبه گلستانی حتکنی.
 • «بررسی دو شیوه متمایز نوشتاری در آثار میرزاعلی خان امین الدوله» در مجموعه مقالات سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور ماه 1387.
 • «نگاه هنری نظامی به معراج پیامبر (ص) در هفت پیکر» در مجموعه مقالات همایش بین المللی «هنر نبوی»، اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دی ماه 1385.

شرکت در همایش ها و نشست ها (با ارائه سخنرانی)

 • «"دختران هوا" و بازیابی هویت اجتماعی»، در همایش بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر، تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، 27 و 28 آذر ماه 1392.
 • «مبانی ادبیات پایداری در تحلیل رمان جنگ»، در همایش بازتاب گفتمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در تاریخ و ادبیات ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391/07/05
 • «سبک شناسی نامه ها و سفرنامه های زنان دوره قاجار» در همایش بررسی اسناد و آثار مکتوب زنان ایران در دوره قاجار و مشروطه،‌ تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهر ماه 1390.
 • «نوشته های زنان دوره قاجار؛ منابعی برای شناخت جایگاه آنان» در همایش بین المللی زن در جهان اسلام، تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، 30 آذر و 1 دی ماه 1390.
 • «تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، رستاخیز ادبی در حوزه نثر» در دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 1386.

شرکت در همایش ها و نشست ها (بدون ارائه سخنرانی)

 • شرکت در نشست راهکارهای توسعه نقد ادبی در ایران، 1391/11/17، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در نشست تخصصی سبک شناسی، 1391/08/20، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی

 • مجری طرح «درآمدی بر ادبیات پایداری در ایران (تا قرن هفتم)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از مرداد ماه 1390 تا مرداد ماه 1391.
 • مجری طرح «بررسی و تحلیل ادبیات پایداری در ایران (تا قرن هفتم)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از شهریورماه 1391 تا شهریور ماه 1392.
 • مجری طرح «بررسی و تحلیل ادبیات پایداری در ایران (تا قرن دهم)»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از مهرماه 1392تا مهر ماه 1393.

مشاوره رساله دکتری

 • «تصحیح مثنوی سیف النبوه اثر حسین ندایی یزدی»، نام دانشجو: جواد جعفریان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: 1392/12/24.

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • «بررسی سیمای جامعه در تاریخ جهانگشای جوینی»، نام دانشجو: رحیم محمدزاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: 1392/11/23.
 • «بررسی تصویر بهشت و دوزخ در متون فارسی نثر صوفیه تا قرن هفتم»، نام دانشجو: احمد حاجبی سرگروئی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/12/09.
 • «سبک شناسی نثر دوره صفویه»، نام دانشجو: سحر اتصالی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/04/12.
 • «بررسی ابعاد فکری و زبانی سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی»، نام دانشجو: سکینه شاعری، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1389/10/04.
 • «بررسی و تحلیل نمادهای کیش مهر در غزلیات شمس»، نام دانشجو: پروین شکری، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1389/10/04.
 • «تکرار در غزلیات شمس»، نام دانشجو: اصغر زنگی آبادی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1389/03/30.
 • «نمادشناسی حیوانات اسطوره ای در کلیله و دمنه بر مبنای اسطوره های ایران و هند»، نام دانشجو: طیبه گلستانی حتکنی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1388/04/13.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • «جنبه های زیبایی شناسی و نحوی شبه جمله در کلیات شمس و تدوین فرهنگ آن»، نام دانشجو: سهیلا داوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاریخ دفاع: 1391/11/30.
 • «بررسی عناصر اقلیمی در شعر شاعران جنوب کرمان (رودبار زمین)»، نام دانشجو: غلامشاه نظری، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/12/10.
 • «بررسی مفهوم انتظار در شعر حافظ»، نام دانشجو: عفت دولابی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/12/09.
 • «پژوهشی تطبیقی در ساختار و محتوای کلیله و دمنه و پنچاکیانه»، نام دانشجو: محمد عقیلی گیاهدانی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/08/04.
 • «داستان آفرینش آدم از گل و تحلیل آن در برخی از آثار ادبیات عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم»، نام دانشجو: نجمه کاویانی، تاریخ دفاع: 1390/08/04
 • «نظریه عناصر نمایشی- داستانی نیما یوشیج و بازتاب آن در شعر وی»، نام دانشجو: سارا مطوری، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1390/02/05.
 • «نشانه شناسی مرگ و زندگی در سووشون سیمین دانشور بر پایه رنگ ها»، نام دانشجو: زینب مریدی، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1389/12/21.
 • «نواندیشی ادبی در آذربایجان عصر مشروطه (با بررسی آراء و اندیشه های تقی رفعت، شمس کسمایی و جعفر خامنه ای)»، نام دانشجو: یعقوب بابائی هریس، تاریخ دفاع: 1389/11/27.
 • «زنان به روایت زنان: پژوهشی در بازنمایی زن در رمان های سیمین دانشور و زویا پیرزاد»، نام دانشجو: زهره نادری نیا، دانشگاه هرمزگان، تاریخ دفاع: 1388/12/19.

شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 • شرکت در دوره آموزشی رساله نویسی، تابستان و پاییز 1391، مرکز نشر دانشگاهی.
 • شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی: نشانه شناسی (مفاهیم، رویکردهای نظری و رویه های عملی)، آبان 1391، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی نقد ادبی با رویکرد عملی (بررسی و کاربرد رویکردهای ساخت گرا و شکل گرا در متون ادبی)، 1391/08/02، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت دانش افزایی «مرجع شناسی»، تابستان و پاییز 1391، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی ادبیات رمزی، تابستان و پاییز 1390، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی کاربرد فناوری های نوین رایانه ای در پژوهش های علوم انسانی و اسلامی، 1390/08/14، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی اخلاق حرفه ای، 1390/10 لغایت 1390/10/29، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در دوره آموزشی ادبیات مانوی، زمستان 1390، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • شرکت در کارگاه آموزشی نظریه زمینه ای: اصول نظری و زمینه های عملی، اسفند 1390، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱