تماس با ما

تعداد بازدید:۳۶۱۰

 

تلفن مستقیم:

88608396

داخلی دفتر ریاست 234

 

 

 

 اعضا هیات علمی  

 

 

دکتر طاهر ایشانی

tahereh.ishany@gmail.com

 

دکتر  زهرا پارساپور

zparsapoor@yahoo.com

 

دکتر پورنامداریان

namdarian@ihcs.ac.ir

 

دکتر فرانک جهانگرد

fjahangard@yahoo.com

 

دکتر زهرا حیاتی

hayati.zahra@gmail.com

 

دکتر ابوالقاسم رادفر

agradfar@yahoo.com

 

دکتر رمضان رضایی

drr_rezaei@yahoo.com

 

دکتر یدالله رفیعی

Rafiei_y20@yahoo.com

 

دکتر فروغ سلطانیه

f.soltanieh@ihcs.ac.ir

 

دکتر صابره سیاوشی

saberehsiavashi@yahoo.com

 

دکتر مریم شریف نسب

msharifnasab@yahoo.com

 

دکتر علیرضا شعبانلو

alirezashabanlu@gmail.com

alirezashabanlu@yahoo.com

 

دکتر یوسف محمد نژاد عالی زمینی

            http://mnezhad.y@gmail.com

 

دکتر مریم عاملی رضایی

m_rezaei53@yahoo.com

 

دکتر زینه عرفت پور

z.erfatpor@gmail.com

 

دکتر عبدالحسین فرزاد

abdolhosein.farzad@gmail.com

 

دکتر روح انگیز کراچی

r_karachi@yahoo.com karachi@ihcs.ac.ir

 

دکتر معصومه نعمتی قزوینی

m.n136089@yahoo.com

 

 کارشناسان

 

 

طاهره عباس پناه

ap_sussan@yahoo.com

 

معصومه احسانی

liliehsani@gmail.com

 

زهرا عبداللهی

http://sara.abdollahi60@gmail.com

 

لیلا الهیان http://L-elahiyan@yahoo.com  

 

 

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۴۰۲